Nepřístupné chodníky na náměstíčku mezi ul. Musílkova a Fabiánova

Bylo by dobré označit neparkovací pruh pro přístup na chodník před knihovnou a cukrárnou a posléze také zachování průchodu na řidičích vymáhat. Vzhledem k tomu, že zatravněné pásy jsou neustále plné psích výkalů, není jak se 'bezpečně' dostat ze silnice na chodník při přecházení (zejm. s dětmi a kočárem je to fakt lahůdka). Rovněž chybí alespoň přístup (ideálně přechod) na silnici na rohu ulic Fabiánova a Musílkova, kde se přechází ke knihovně.

Zaslal: Kateřina Režná, 07.04.2016 v 17:13

Praha 5-

Fabiánova, Praha 5

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 12.04.2016 17:10

Vážená paní Režná,

Vámi popsané průchody nejsou místy pro přecházení, jelikož neodpovídají platným technickým předpisům. MČ Praha 5 v minulosti již žádala vlastníka pozemku o úpravu stavebně technického stavu komunikace, spočívající zejména ve zpevnění nároží a vytvoření vyhovujících míst pro přecházení. Pro úplnost uvádíme, že v současné době probíhají iniciativy místních občanů, směřující k humanizaci tohoto prostoru, spočívajícím v zásadním omezení parkovacích míst.

S pozdravem

Ing. David Horatius

referent Odboru územního rozvoje
Městská část Praha 5Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Fabiánova, Praha 5

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty