Filtr podnětůZaslané

Seřadit podle počtu hlasů
Nastavená signalizace na přechodu nemyslí na chodce
Zaslaný

Nastavená signalizace na přechodu nemyslí na chodce
Patočkova, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 02. 2012

Zelená na přechodu ul. Patočkova před křižovatkou s ulicemi U Brusnice a Pevnostní svítí příliš krátce, chodec nedojde ani do poloviny vozovky. Řidiči, kteří do Patočkovy ulice najíždějí z ulice Pevnostní tak ve chvíli, kdy otočí vozidlo na hlavní, spatří už pouze červenou na semaforu pro chodce. Přestože mají dát chodci přednost, domnívají se, že přechází na červenou a troubí, někdy vztekle ohrožují chodce i riskantním najížděním. Netuší, že díky špatně nastavené signalizaci chodec neměl šanci frekventovanou ulici přejít na zelenou. Jde o nebezpečnou a pro chodce velmi stresující situaci.

Chybějící přechody Resslova x Karlovo náměstí
Zaslaný

Chybějící přechody Resslova x Karlovo náměstí
Resslova, Praha 2

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 02. 2012

Chybějící přechody na všech stranách křižovatky. Do podchodu metra jsou nuceni i ti, kteří do metra nechtějí a místem procházejí. Zbytečná bariéra pro lidi s kočárky atd.

Křížení Václavského náměstí a Jindřišské ulice
Zaslaný

Křížení Václavského náměstí a Jindřišské ulice
Václavské nám., Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 02. 2012

Křížení Jindřišké (resp. Vodičkovy) ulice a Václavského náměstí je uzpůsobeno především hladkému průjezdu aut a tramvají a jen málo slouží chodcům. Při procházení z Vodičkovy do Jindřišské musí chodec překonat náměstí na přechodu umístěném stranou na Václavském náměstí a mírně se tak vychýlit ze své osy. Vzdálenost sice není veliká, množství chodců ale i tak odradí a radši přebíhají silnici uprostřed provozu. Denně zde vzniká mnoho nebezpečných situací.

Obytná zóna
Zaslaný

Obytná zóna
Václavské nám., Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 02. 2012

V obytné zóně jsou nesprávně vyznačeny přechody pro chodce. Vhodné by bylo je odstranit. Nebo odstranit obytnou zónu. Každopádně značkami by se mohlo šetřit, zadarmo nejsou a dělají z lidí (alespoň v tomto případě) nemyslící.... teď mne nenapadá co.

Nesmyslný přechod
Zaslaný

Nesmyslný přechod
Vítězné nám., Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 02. 2012

V 7 (přechod pro chodce) je vyznačen v rozporu se zdravým rozumem a ČSN 73 6110. Přechody nejsou nezbytné pro návaznost pěších tras. Naopak způsobují svým všeobecným přemnožením jejich ignorování. Prostor po přechodech by bylo možno použít pro rozšíření parkování. Tito řidiči by tedy nemuseli marně a v rozporu se zákonem 361 parkovat kde se dá, což se v Dejvicích stává často.

Nesmyslný přechod
Zaslaný

Nesmyslný přechod
Haštalská, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 02. 2012

V 7 (přechod pro chodce) je vyznačen v rozporu se zdravým rozumem a ČSN 73 6110. Pokud by zde mělo být místo pro přecházení, stačí použít značky V12, čímž se ušetří barva a práce, tzn. finance. Zároveň tak ubude přechod pro chodce, kterých je v ČR a praze zejména nesrovnatelně více, než kdekoliv jinde v Evropě (opravte mne, pokud se mýlím). Možná by nebylo od věci popřemýšlet nad zdravým rozumem a ne všude cpát přechody pro chodce. Nicméně děkuji na vaši iniciativu a přechod nebude obnovován. Jinak schvaluji užití svislé značky IP6 Přechod pro chodce, neboť ta, jak se praví v TP 65 se 'umisťuje tam, kde by jej (přechod) řidič jinak neočekával'. Což je na konci slepé ulice o šířce 4 m rozhodně místo, kde přechod lidi se zdravým rozumem (a doufám, že je jich v ČR stále ještě alespoň 50%) nečekají.

Chybějící přechody přes Koněvovu ulici
Zaslaný

Chybějící přechody přes Koněvovu ulici
Koněvova, Praha 3

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 02. 2012

950 metrů dlouhý úsek Koněvovy mezi Rokycanovou ulicí a Ohradou dělí v husté blokové zástavbě pouze čtyři přechody pro chodce, z toho jen jeden světelně označený. Nejenže tak chodcům komplikuje přirozený pohyb mezi oběma stranami ulice, ale také omezuje přirozený přístup obyvatel Žižkova k parku na Vítkově, neboť umístění přechodů nesouvisí s křižovatkami. Omezený počet přechodů v rezidenční čtvrti se navíc odráží ve vysoké rychlosti automobilů a jejich hlučnosti. Přechody tedy chybí přinejmenším na úrovni ulicí Lukášovy, Ostromečské, Hájkovy a Zelenky hájského/Pražačky a stávající přechody je třeba výrazněji označit.

Nesprávné parkování - Zelená ul.
Zaslaný

Nesprávné parkování - Zelená ul.
Zelená, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 02. 2012

Vozidla parkují těsně před přechody pro chodce.

Zastávka u Matěje
Zaslaný

Zastávka u Matěje
Šárecká, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 02. 2012

Nevhodně umístěná zastávka MHD, vzdálenost od označníku k přechodu pro chodce je pouze 4m. Zde by bylo patrně lepší posunout přechod.

Autobusová zastávka Nemocnice Bubeneč
Zaslaný

Autobusová zastávka Nemocnice Bubeneč
Antonína Čermáka, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 02. 2012

Zdravím. Zastávka je umístěna v rozporu se Silničním zákonem: 'Zastavení a stání je zakázáno na místech, kde by vozidlo mohlo překážet provozu nebo ohrožovat jeho bezpečnost, zejména... na přechodu pro chodce a 5 m před ním, na křižovatce a 5 m před a za její hranicí...'. Na tuto problematiku se dívám jako uživatel AID, ale i chodec musí být na rozpacích, zda vstoupit na přechod před stojící autobus. Navrhuji tento přechod pro chodce zrušit a zabezpečit vstup na vozovku, neboť na protější straně křižovatky je souběžný přechod směřující k nemocnici.

Pro chodce často kluzký vstup do vestibulu metra Hloubětín
Zaslaný

Pro chodce často kluzký vstup do vestibulu metra Hloubětín
Poděbradská, Praha 14

Kategorie: Jiné
Zasláno: 13. 02. 2012

Vstup do vestibulu (podchodu) metra Hloubětín od zastávky autobusu 110 (přede Havanou) je sice bezbariériový, ale hladký povrch sjezdu je zvláště nyní v zimním období, kdy mrzne, stéká tudy voda, často kluzký, často neudržovaný a tudíž nebezpečný pro chodce. Děkuji za nápravu. Dnes 13. února v cca 7.45 hod. to bylo však v pořádku, sice mokro, ale ne kluzko. Myslím si, že by k vyřešení pomohlo zdrsnění povrchu sestupu. Mám také pocit, že se v tom v minulosti už přece jen něco udělalo - nebýval tu dokonce od architekta ještě kluzší povrch? (mramor nebo něco takového). Nyní to je beton. A také jde o pravidelnou údržbu, třeba posyp (pískem).

Přechod na křižovatce Klárov - nábř. Edvarda Beneše
Zaslaný

Přechod na křižovatce Klárov - nábř. Edvarda Beneše
nábř. Edvarda Beneše, Praha 1

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 02. 2012

Přechod ulice nábř. Edvarda Beneše na křižovatce Klárov (Malostranská). Velmi široká ulice, bez světelné signalizace, živý provoz, odbočují tramvaje, auta shora, přijíždějící z Chotkovy ulice. Na křižovatce prý bývala světelná signalizace v 50. letech, dnes jsou přítomni na křižovatce dopravní policisté jen tehdy, když má projíždět Vláda či jiná delegace. Přes přechod přechází mnoho lidí, zvláště během dne, v poledne, kdy i já (mám těžkou slabozrakost) přes tuto rušnou ulici přecházím. Spolu se mnou nebo někdy i sám můj nevidomý kamarád. Lidé často, aby vůbec přešli, tak jsou nuceni vstoupit do vozovky. Naštěstí tu jsou řidiči k chodcům tolerantní a dají jim přednost (nejnebezpečnější jsou však v tomto ohledu taxislužby). Lze však najít situaci, kdy tramvaj vyjíždějící ze zastávky Malostranská jede rovně směrem do Chotkovy ulice, čímž se uzavře příjezd aut shora. Problémem v řešení je i výše situovaná odbočka do Valdštejnské ulice a na druhé straně světelná křižovatka Klárov - Letenská - U Lužického semináře. Přesto si myslím, že by se pro tento přechod mělo najít bezpečnější řešení, než je tomu dnes.

Nebezpečné přechody
Zaslaný

Nebezpečné přechody
Donovalská, Praha 11

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 12. 02. 2012

Přechody přes ulici Ke stáčírně z ulice Donovalská považuji za velmi nebezpečné už z důvodu, že můj syn zde byl pře dvěma lety sražen autem. V ulici Ke stáčírně jsou po obou stranách zastávky autobusu Donovalská, které jsou velmi využívány celým sídlištěm i vilovou čtvrtí k dopravě do zaměstnání. Taktéž tento přechod slouží jako hlavní tepna celého sídliště k cestě do hostivařského lesoparku. Tedy matky s kočárky, děti na kolech, pejskaři atd. Tento přechod je ovšem obtížný přejít i pro dospělého. Silnice je z kopce. V ulici je sice nařízeno 30Km/hod, bohužel auta jezdí dost často i přes 50Km/hod a více. Kolikrát se chtějí vyhnout autobusům v zastávce, a lidé na přechodu poté nestačí uskakovat. Ve dne je silnice velmi frekventovaná. Taktéž pohyb chodců cestujících do a nebo ze zaměstnání.Počet dětí jdoucích do školy v Donovalské také není zanedbatelný. Z těchto důvodů navrhuji v tomto místě zřídit semafor, či alespoň zpomalovací pruhy. Děkuji Petr Horák

Chybějící přechody na křižovatce Gen. Píky – Svatovítská – Wucht
Zaslaný

Chybějící přechody na křižovatce Gen. Píky – Svatovítská – Wucht
Svatovítská, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 12. 02. 2012

Z křižovatky byly vymazány oba dříve používané přechody. Bez nich člověk s kočárkem (ostatní většinou přejdou navzdory absenci přechodu) musí sejít o blok níže a zbytečně si tak nezanedbatelně zajít. Obě překážky/zacházky nepříjemně zesložiťují pěší cestu z oblasti Starých Dejvic na Hradčanskou, neboť jediným hrdlem je ulice Generála Píky. Přímočařejší alternativou by bylo pouze obejít překážky po Evropské – jednak ale jde o zacházku, jednak je pro pěší cesta po Evropské silně nepříjemná. Prosím o informace, jak naložíte s mými připomínkami. Děkuji Jan Kotecký

Parkoviště na chodníku a nedokončený chodník
Zaslaný

Parkoviště na chodníku a nedokončený chodník
Horní Hrdlořezská, Praha 9

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 12. 02. 2012

Na chodci frekventovaném úseku v ulici Hrdlořezská, Praha 9 u sídla firmy Masoprofit je místo chodníku vyhrazené parkoviště, které je ve všední dny vždy plné a tudíž chodci musí chodit po frekventované silnici. Automobily včetně dodávek a tirů často parkují i mimo toto 'parkoviště' i na jiných úsecích chodníku. Zvlášť v mokrém počasí se musí chodci vyhýbat kromě aut i ohromným loužím a vystavují se tak nebezpečí střetu s jedoucími auty. V lokalitě bydlí mnoho rodin s dětmi, které jsou bohužel nuceni tuto nebezpečnou cestu využívat každý den. Zároveň upozorňujeme na nedodělaný konec chodníku, který je po dešti nepoužitelný (viz foto). Prosíme o opravu chodníku a hlavně o zrušení parkoviště na chodníku.