Filtr podnětů



Praha 6

Seřadit od nejnovějších
Nebezpečný přechod u Stromovky
S odpovědí

Nebezpečný přechod u Stromovky
Goetheho, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 16. 10. 2012

Přechod pro chodce v ulici Goetheho vedoucí k Bubenečskému nádraží, který je zároveň vstupem do Stromovky, je velmi nebezpečný. Je zde častý pohyb dětí z blízké mateřské školky. Auta jezdí rychle a často nedají přednost chodcům. U jiných přechodů v blízkosti škol nebo školek na Praze 6 bývají semafory, světelná signalizace snižující rychlost, zpomalující retardéry apod., tento přechod je bez jakékoliv dodatečné ochrany pro malé chodce. Prosím zda by šlo u přechodu instalovat signalizaci, která by zvýšila bezpečnost. Děkuji.

Nebezpečný přechod na křižovatce ulic Ankarská a Na Petřinách
Vyřešený

Nebezpečný přechod na křižovatce ulic Ankarská a Na Petřinách
Ankarská, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 26. 01. 2014

Vozovka je široká, auta na přechod vjíždějí ze 3 směrů. Těsně za přechodem začíná odbočovací pruh k odbočení vlevo do ulice Na Petřinách, před přechodem je tento prostor vyznačen šikmými pruhy na vozovce. Auta však na tento prostor vjíždějí a fakticky tak tvoří tříproudovou vozovku. Často se stává, že jeden řidič chodci dá přednost, další však nikoliv, auta se běžně pohybují mezi chodci. Dochází k nepřehledným a nebezpečným situacím, zvláště pro rodiče s dětmi navštěvující blízkou mateřskou školku v Dusíkově ulici a pro starší lidi. Problematická je však celá křižovatka, časté jsou také srážky aut, případně auta a tramvaje. Řešením by mohla být světla, zpomalovací prahy či jiná technická řešení. Dočasně by pomohla alespoň přítomnost strážníka v době, kdy rodiče vodí děti do školky a ze školky.

Přechod před kolejí Kajetánka
S odpovědí

Přechod před kolejí Kajetánka
Radimova, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 05. 04. 2013

Denně tu projdou stovky studentů na místě, kde není přechod, docela by se přitom hodil na obou stranách této křižovatky - auta tu musí nečekaně brzdit, protože jim studenti skáčou do cesty, když se snaží doběhnout autobus a nebo prostě se jen snaží rychle dostat do tepla koleje. Šlo by při tom jen o jeden a nebo dva přechody (na obou stranách křižovatky, ale důležitější je ten, co jde přes hlavní, ten, co by byl k vile Kajetánka, není tak moc potřeba). První obrázek ukazuje místo pro přechod přes hlavní (ul. Radimova) a druhý obrázek přes ulici k vile Kajetánka. Děkuji

Pod Paťankou - nebezpečný přechod
S odpovědí

Pod Paťankou - nebezpečný přechod
Pod Paťankou, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 02. 12. 2014

Upozorňujeme na nepřehledný a nebezpečný přechod v ul. Pod Paťankou, kde jsou problémem zejména nesprávně parkující auta a auta, která si hlavně v ranní špičce touto ulicí zkracují cestu, jejichž spěchající řidiči se často chovají v rozporu s dopravními předpisy. Přechod pro chodce je pod mírným horizontem, v blízkosti křižovatky, označen je pouze běžným vodorovným značením na vozovce, takže již sám o sobě není za všech okolností dobře vidět. Přehlednost ale komplikují hlavně nesprávně zaparkovaná auta, přes která chodci (zejména děti, ale v případě dodávky, jako na přiložené fotografii, ani dospělí) nevidí na přijíždějící auta a přijíždějící auta nevidí chodce. Problém je největší v ranních hodinách, kdy tudy děti z přilehlé rezidenční čtvrti Sladovny chodí do školy (a další obyvatelé do práce), prakticky jediná legální cesta k zastávkám MHD vede právě přes tento přechod. Zároveň ulice Pod Paťankou bývá v tuto dobu obvykle zaplněna auty, která si tudy zkracují cestu, aby nestála v koloně v Podbabské. Stojící kolona aut (čekající na zelenou na semaforech na křižovatce ul. Pod Paťankou, Podbabské a Ve Struhách) situaci na přechodu ještě více znepřehledňuje, navíc další řidiči ještě často kolonu předjíždí protisměrem, aby se rychleji dostali do levého pruhu u semaforů, který v ranní špičce bývá méně používaný než pruh pro odbočení doprava - zpět do Podbabské směrem k Vítěznému nám. Podle dřívějšího vyjádření Městské Policie HMP a odboru dopravy OÚ v Praze 6 v této ulici parkování není možné, vzhledem k její šířce, proto byl odmítnut návrh na osazení značky zákaz zastavení. Parkující vozidla jsou nicméně každodenní realitou, městská policie na místě přiliš často vidět není. Navrhovaná řešení: 1. Zvýraznění přechodu a jeho označení (např. blikající světla, zvýraznění vodorovného značení, svislá dopravní značka se žlutým orámováním, aj.) 2. Umístění značky 'zákaz zastavení' do ul. Pod Paťankou (minimálně) v úseku mezi ulicemi Paťanka a Podbabská. 3. Změna dopravního režimu v ul. Pod Paťankou v celém úseku mezi severní odbočkou z Podbabské u Hydrologického ústavu a odbočkou ke OC Kaufland: zřízení neprůjezdné zóny s dopravní značkou 'Průjezd zakázán' s cílem uzavřít ulici Pod Paťankou pro tranzitní dopravu.

Tramvajový  ostrůvek - zastávka Hadovka ( ve směru Vítězné nám.)
S odpovědí

Tramvajový ostrůvek - zastávka Hadovka ( ve směru Vítězné nám.)
Evropská, Praha 6

Kategorie: Jiné
Zasláno: 15. 02. 2012

Stávající tramvajový nástupní ostrůvek na páteřní, frekventované komunikaci ul.Evropská v Praze 6 - Dejvicích je v současné době v nástupním prostoru bez jakékoliv bezpečnostní a povětrnostní ochrany čekajících lidí, před projíždějícími vozidly (osobní, nákladní,autobusy), rachlostí mnohdy vyšší než je 50km/hod.Ochranné zábradlí, osazené v horní části ostrůvku je umístěno nevhodně a nelze ho prakticky využívat.V daném případě někteří lidé, vč.mne musí zvolit o něco menší bezpečnostní riziko a čekat na příjezd tramvaje v kolejovém prostoru - viz.reálná situace v přiloženém fotu z dnešního dne (15.2.2012). Výše popsanou situaci jsem se snažil řešit (tj.s návrhem na min.úpravu - posunutí stáv.neúčelného zábradlí do dolní části ostrůvku) již v loňském roce 2011 s ÚMČ Praha 6 - odb.dopravy, resp.následně s DP hl.m.Prahy, ale po e-mailové a telefonické komunikaci s odpovědnými pracovníky, bez náznaku snahy danou situaci, alespoň provizorně aktuálně řešit.V obecném - bezpečnostním zájmu vás velmi prosím o pomoc při vyřešení daného problému.

Přechody na Hradčanské
S odpovědí

Přechody na Hradčanské
Milady Horákové, Praha 6

Kategorie: Světelná signalizace
Zasláno: 11. 06. 2012

Situace na Hradčanské je výrazně přátelštější vůči autům než vůči chodcům. Tři faktory chodce při překonávání ulice zásadně znevýhodňují: 1) Semafory jsou vybaveny 'tlačítkem pro chodce'. To u takto frekventovaného přechodu považuji za zbytečnost. Většinu dne je přechod v plné permanenci a tlačítko tak ztrácí smysl. (Pozn.: vím, že je možné, že je semafor nastaven v režimu, kdy tlačítko není třeba mačkat a zelená skočí i tak. Chodci to ale neví a tlačítko stejně mačkají. To není chyba chodců, ale tlačítka, které nijak nehlásí 'teď mě mačkat nemusíš') 2) Intervaly světel jsou výrazně výhodnější pro auta. Zelená pro auta trvá daleko déle (mohu na přání změřit) než zelená pro chodce. Ptám se, proč? Nemám přesná data k frekventovanosti tohoto místa, ale tipoval bych, že jím za den projde daleko více chodců, než projede lidí v autech. Přesto jsou chodci signalizací znevýhodněni a musejí daleko déle čekat. 3) Pro překonání jedné ulice musí chodec postupně překonat tři semafory. Ty navíc nejsou dostatečně synchronizovány a ve spojení s bodem 2) je výsledkem fakt, že chodec musí pro přechod na druhou stranu ulice většinou třikrát čekat na zelenou. Autům stačí pro překonání stejného místa čekat pouze jednou, navíc podstatně kratší dobu. Nepoměr je ohromný a krajně nespravedlivý. Pokud chceme, aby město bylo místem pro lidi, měl by být poměr přesně opačný - stranit hlavně lidem, nikoliv IAD. Nejsem odborník a nevím přesně, jaké je ideální řešení. Spravedlivé by mi přišlo odstranit semafory na tramvajovém pásu a nechat pouze semafory na jedné a na druhé straně ulice. Aby vznikl jeden dlouhý přechod. Na něm pak upravit interval světel tak, aby zelená pro chodce svítila minimálně stejně dlouho jako pro auta. Budu rád za jakékoliv konstruktivní řešení, které místo zprůchodní pro většinu jeho uživatelů, tedy chodců.

Nebezpečné přechody v ul. Na Petřinách
Vyřešený

Nebezpečné přechody v ul. Na Petřinách
Na Petřinách, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 19. 09. 2014

Velký provoz a nebezpečí pro chodce. Na celé délce ulice Na Petřinách není ani jedna světelná signalizace pro pěší. Na tom to exponovaném místě by byla potřeba, protože přes něj chodí děti do a ze školy, invalidi a důchodci nestačí přejít celý přechod, protože je nepustí buď tramvaje nebo auta.

Zrušený přechod přes Evropskou na Horoměřické.
S odpovědí

Zrušený přechod přes Evropskou na Horoměřické.
Evropská, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 28. 11. 2013

V rámci výstavby metra byl zrušen přechod, který má nejspíš v budoucnu nahradit podchod. Než bude podchod zprovozněn, musí chodci přelézat ploty, travnatý pás kolejí a pod. A i následné překonávání silnice mimoúrovňově je vůči chodcům nevstřícný způsob. Jak bude řešena bezbariérovost, netuším. Řešením je jednoznačně obnova přechodu(ů).

Chodci a cyklisté v Šáreckém údolí
S odpovědí

Chodci a cyklisté v Šáreckém údolí
V Šáreckém údolí, Praha 6

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 20. 06. 2012

Dobrý den, v ulici v Šáreckém údolí vede příliš úzký chodník, na některých místech je možné vidět auta stát i na tomto chodníku. -1. přiložené foto a značka v mapě -2. přiložené foto, situace o 100m severněji V blízkém okolí se nacházejí dvě mateřské školy a základní umělecká škola, a současný stav nepřispívá bezpečnosti pohybu dětí. Prosím o zvážení rozšíření chodníku, umístění pruhu pro cyklisty a vyhrazených parkovacích míst. Děkuji Vám. S pozdravem Marie Medunová

Úzká vozovka, chceme jednosměrku!
S odpovědí

Úzká vozovka, chceme jednosměrku!
Za Strahovem, Praha 6

Kategorie: Jiné
Zasláno: 01. 06. 2012

V ulici nemohou projet 2 auta proti sobě. Předělejte ulici na jednosměrnou! Zároveň tím snížíte dopravu v obytné části, kde je spousta dětí a Pražanů, kteří si jdou užít na Ladronku, a to pěšky!

Vyprahlý prostor u východu ze stanice metra Hradčanská
S odpovědí

Vyprahlý prostor u východu ze stanice metra Hradčanská
Dejvická, Praha 6

Kategorie: Jiné
Zasláno: 30. 04. 2013

V blízkosti nového výstupu ze stanice metra Hradčanská, na náměstíčku tvořeném křižovatkou Dejvické a Bubenečské ulice, zůstala – i po rekonstrukci – zoufale prázdná a vyprahlá plocha. V létě se tak toto místo s jinak velkým potenciálem k příjemnému posezení a pobytí mění v rozpálenou poušť, kterou je záhodno co nejdříve opustit. Považuji to za obrovskou škodu a promrhanou příležitost (stejně jako rekonstrukci ulice Milady Horákové, která je na tom v těchto místech podobně). Bylo by možné prostor nějak zvelebit – osadit v rámci možností nějakou vzrostlejší zelení (udusané trávníkové plochy evidentně nestačí), lavičkami apod.? Děkuji Šuchmanová

Auta projíždějí cyklo(pěšo)stezkou
S odpovědí

Auta projíždějí cyklo(pěšo)stezkou
Pod okrajem, Praha 6

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 27. 05. 2013

Při cestě autem z Petřin na Evropskou se to musí objíždět zdaleka, jelikož není vhodná komunikace, a tak si to některá auta zkracují cyklostezkou č. 201 (Pod okrajem) dolů na Veleslavín. Již jsem několikrát vždy kolem 8 ráno potkal dofialova fabii, co si to drandí dolů. Myslím, že by neškodilo tam dát sloupek, případně občas tam postavit pana Policistu aby si vydělal na svačinu.

Omezení chodců v důsledku špatného parkování u Písecké brány, P6
S odpovědí

Omezení chodců v důsledku špatného parkování u Písecké brány, P6
Park Charlotty G. Masarykové, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 18. 07. 2013

Na chodníku v blízkosti Písecké brány v Praze 6 se mění podélné parkování na paralelní, na které zpočátku nezbývá příliš prostoru. Vozy často parkují až na chodníku a omezují tím pohyb chodců. Zejména lidé se sníženou pohyblivostí či rodiče s kočářky jsou nuceni auta obcházet a vstupovat do vozovky. Problém se často opakuje.

Neoznačené místo k přecházení - neřešeno a blokováno automobily
S odpovědí

Neoznačené místo k přecházení - neřešeno a blokováno automobily
Jugoslávských partyzánů, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 23. 09. 2013

Místo k přecházení přes Jugoslávských partyzánů spojující zastávku tramvaje je neustále blokováno parkujícími automobily. Kdysi to vyznačeno žlutými pruhy, ale barva se již sloupala. Velkou hanbou je tento stav trvá již půl roku a nic se dále neděje. Výsledek absolutní nečinnosti TSK a Prahy 6. Navíc před prázdninami hned vedle zde TSK prováděla označování pruhů pro BUS a instalovala značky. Na chodce se zcela zapomnělo. Nejlepší řešení vidím v instalaci bariér proti parkování. Žádám urychlenou nápravu v obnovení nátěru žlutých pruhu a dále nějaké další řešení. Přál bych si také vyjádření vedoucí odboru dopravy paní inženýrky Charvátové, jak hodlají postupovat. Již včera bylo pozdě, navíc od 29.září končí několikaměsíční výluka a tramvaje se vrací zpět.

Parkování v Bubenči
S odpovědí

Parkování v Bubenči
nám. Svobody, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 15. 01. 2014

Fotografie jsou pořízeny 13.1.2014 ráno okolo 8:45 hod. Parkování aut tímto způsobem je naprosto běžné a stalo se součástí života v okolí náměstí Svobody. Všechny fotografie jsou pořízeny na trase od ZŠ nám. Svobody ke služebně MP Praha 6, předpokládám tedy, že policisté, kteří mají na starost dopravní situaci v ranní špičce u školy nám. Svobody okolo těchto aut minimálně jednou prošli. Nejsem si jistý, zda je nutné, aby na chodbě živnostenského úřadu ,, hlídali ,, dva policisté MP v družném rozhovoru. Dopravní situace v ranní špičce na nám. Svobody je kapitola sama pro sebe. Považuji ji za naprosto otřesnou a nezvládnutou. Každý den ráno je ucpaná křižovatka Sukova x Terronská a V.P. Čkalova x Čs. Armády, auta parkují přímo na přechodech a v křižovatkách zmíněných ulic a to i několik vedle sebe. V této nepřehledné situaci se ,, motají děti na cestě do školy ,,. Prázdninové úpravy chodníků jsou dobrým prvním krokem k bezpečné cestě našich dětí do školy, ale prosím o odpověď, jaký bude další krok, aby to bylo opravdu bezpečné, protože současnou dopravní situaci považuji za horší, než před prázdninami.