Filtr podnětůPraha 4

Seřadit od nejnovějších
Dopravní situace v okolí ZŠ a MŠ sv. Augustina, Hornokrčská ul.
Zaslaný

Dopravní situace v okolí ZŠ a MŠ sv. Augustina, Hornokrčská ul.
Hornokrčská, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 09. 01. 2013

Vchod do školy se nachází v klesání a v oblouku, místo je nepřehledné. Omezenou rychlost na 30km/h a svislou značku Pozor, děti řidiči často ignorují. Pro zajištění bezpečnosti dětí by prostor bylo vhodné zklidnit (retardér či forma zúžení vozovky) a na vozovku umístit vodorovné značení Pozor, děti. Problematické místo vytipovaly děti ze ZŠ sv. Augustina v rámci projektu Bezpečné cesty do školy.

Nebezpečný přechod přes ulici Budějovická, u metra Kačerov
Vyřešený

Nebezpečný přechod přes ulici Budějovická, u metra Kačerov
Budějovická, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 09. 01. 2013

Na frekventované komunikaci řidiči (především v klesání) ignorují chodce, kteří hodlají přecházet. Přechod propojuje zástavbu s dopravním uzlem Kačerov a je velmi využívaný jak dětmi (např. z blízké ZŠ a MŠ a od r. 2016 také osmiletého gymnázia sv. Augustina), tak staršími lidmi. Místo je nutné zklidnit a upravit tak, aby chodcům bylo umožněno bezpečně silnici přejít. Ze dvou přechodů, které v místě existují, se jedná o ten spodní, jižní, který je chodci více využíván. Problematické místo vytipovaly děti ze ZŠ sv. Augustina v rámci projektu Bezpečné cesty do školy.

Úzký chodník na cestě od ul. Budějovické k metru Kačerov
Zaslaný

Úzký chodník na cestě od ul. Budějovické k metru Kačerov
Budějovická, Praha 4

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 09. 01. 2013

Chodník vedle komunikace pro autobusy zajíždějící z ul. Budějovické k zastávce u metra Kačerov je extrémně úzký, navíc ve 4 místech jsou na chodníku umístěny sloupy veřejného osvětlení. U těchto sloupů je chodník široký pouze 67 cm, resp. 91 cm včetně obrubníku. Chodník využívají také děti z blízké ZŠ a MŠ a od r. 2016 také osmiletého gymnázia sv. Augustina. Jedná se o velmi nebezpečné místo, projíždějící autobus zde může děti strhnout na vozovku, zvláště když mají na zádech aktovku nebo rozevřený deštník. Autobusy sem vjíždějí ze zatáčky značnou rychlostí. Problematické místo vytipovaly děti ze ZŠ sv. Augustina v rámci projektu Bezpečné cesty do školy.

Havarijní stav chodníku na rohu ulic Hornokrčská - Valtínovská
Vyřešený

Havarijní stav chodníku na rohu ulic Hornokrčská - Valtínovská
Hornokrčská, Praha 4

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 09. 01. 2013

Chodník je v místě velmi nerovný, použito několik druhů stavebního materiálu, chybí vrchní obrusná vrstva asfaltu. Na místě hrozí úraz. Chodník využívají také děti a rodiče z blízké ZŠ a MŠ a od r. 2016 také osmiletého gymnázia sv. Augustina. Maminky s kočárky mají problém projet a nelze si pomoci ani přechodem na protější stranu, tam chodník není vůbec. Problematické místo vytipovaly děti ze ZŠ sv. Augustina v rámci projektu Bezpečné cesty do školy.

Nebezpečí pro chodce v zóně smíšeného provozu v ul. Na Vrstvách
Zaslaný

Nebezpečí pro chodce v zóně smíšeného provozu v ul. Na Vrstvách
Na vrstvách, Praha 4

Kategorie: Jiné
Zasláno: 14. 10. 2013

Obytná zóna v ulici Na Vrstvách je především v dopoledních hodinách zatížena hustým automobilovým provozem neúměrným obytnému charakteru oblasti. Navíc projíždějící auta většinou nedodržují povolenou rychlost 20 km/h. Chodci jsou zde často vystavováni komplikovaným a nebezpečným situacím. Zvlášť složitá je zde situace pro maminky s kočárky, s dětmi na odrážedlech, osoby s omezenou pohyblivostí apod. Situace vyžaduje řešení s cílem utlumení průjezdu aut především ve směru z ulice Jeremenkova a kontrolu rychlosti projíždějících automobilů.

Chybějící chodník v ulici Na Vrstvách
Zaslaný

Chybějící chodník v ulici Na Vrstvách
Na vrstvách, Praha 4

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 08. 10. 2013

Pravý chodník v ulici Na Vrstvách ve směru od ulice Pod Pekařkou k Jeremenkové je bez logiky přerušen a pokračuje jen travnatým pruhem. Není zde zajištěna ani bezprostřední návaznost na chodník na druhé straně ulice. Navíc chodník končí před zatáčkou a přecházení ulice v těchto místech je nebezpečné. Chodci zde proto často používají místo chodníku cyklostezku. To je však samozřejmě zcela nevhodné a chodci jsou zde ohroženi nejen občasnými cyklisty, ale i automobily, protože cyklostezka není nijak fyzicky oddělena od vozovky. Řešením by bylo na místě travnatého pruhu vybudování chybějícího chodníku k uličce Kaplická.

Chybějící přechod pro chodce ve střední části Hornokrčské ul.
Zaslaný

Chybějící přechod pro chodce ve střední části Hornokrčské ul.
Hornokrčská, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 09. 01. 2013

Ve střední části ul. Hornokrčská není žádný přechod pro chodce. Od metra Kačerov (Valtínovskou ulicí) tudy denně chodí děti ze ZŠ a MŠ a od r. 2016 také osmiletého gymnázia sv. Augustina, které v dolní části ulice sídlí. Řidiči v klesání jedou rychle a často ignorují chodce pohybující se ve vozovce. Pro zajištění bezpečného přechodu školních dětí je nutné v křižovatce ulic Hornokrčská a Nad pískovnou nebo v její blízkosti vytvořit přechod pro chodce, ideálně bezbariérový (chodí tudy i maminky s kočárky). Problematické místo vytipovaly děti ze ZŠ sv. Augustina v rámci projektu Bezpečné cesty do školy.

Rozbitý bahnitý prostor u budovy Poliklinika Budějovická
Zaslaný

Rozbitý bahnitý prostor u budovy Poliklinika Budějovická
U krčské vodárny, Praha 4

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 07. 11. 2015

Prostor vč. chodníku se nachází mezi domy a garážemi u ulice U Krčské vodárny a Na Krčské stráni v bezprostřední blízkosti MÚ Pha 4 a Poliklinika Budějovická hned vedle veřejného parkoviště. Zničený byl hlavně v době rekonstrukce vedlejší budovy MÚ a množstvím řidičů, kteří tento prostor denně zneužívají k bezplatnému parkování vozidel. Tím se stav neustále zhoršuje, díry a louže jsou hluboké a kromě znečištění hrozí i velké nebezpečí úrazů pádem, hlavně večer, kdy tento prostor není vůbec osvětlen. Auta pravidelně parkují i na úzkém upraveném chodníčku, takže projít tudy pěšky nebo s kočárkem je nemožné.

Omezení pohybu na náměstí Bratří synků
Zaslaný

Omezení pohybu na náměstí Bratří synků
nám. Bratří Synků, Praha 4

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 13. 03. 2014

Na náměstí Bratří Synků je na tramvajové zastávce mezi jednotlivými tramvajovými pruhy umístěno zábradlí, které zamezuje pohodlnému přechodu na druhou stranu zastávky. Nejedná se o nijak extrémně frekventované nebo nepřehledné místo, například na Andělu nebo I. P. Pavlova je situace dopravně mnohem horší, a přesto tam mohou chodci pohodlně přecházet. Výsledkem tohoto opatření je dle vlastního pozorování jen to, že chodci zábradlí přelézají, nebo jej obchází v horní části tramvajových nástupišť (směr Michle), kde ovšem není přechod a chodci tak musí vstoupit do vozovky.

Chybějící přechod přes ul. Pod Pekařkou
Zaslaný

Chybějící přechod přes ul. Pod Pekařkou
Pod Pekařkou, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 14. 10. 2013

Křižovatka ulic Pod Pekařkou – Na Vrstvách – V Rovinách je složitá, ne dobře přehledná a celkem frekventovaná. Bezpečnosti chodců by zde pomohl přechod pro chodce přes ulici Pod Pekařkou.

Laguny u metra Pankrác
Zaslaný

Laguny u metra Pankrác
Na Pankráci, Praha 4

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 03. 06. 2013

U obou vstupů do metra na Pankráci (i u autobusové zastávky tamtéž) jsou v asfaltu velké prohlubně, ve kterých se drží voda. Do metra se tedy člověk dostane suchou nohou jenom oklikou, respektive v holinkách. Vzhledem k tomu, jak je místo frekventované, by si povrch zasloužil kompletní úpravu a promyšlené vyspádovaní.

Nebezpečný přechod v Michelské u MHD zastávky Pod Dálnicí
Zaslaný

Nebezpečný přechod v Michelské u MHD zastávky Pod Dálnicí
Pod dálnicí, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 16. 04. 2015

Přechod se nachází na vrcholu horizontu. Z obou stran se jedná o dvouproudou silnici, kde bohužel většina řidičů nedodržuje rychlost. V nedávné době se na přechodu stala smrtelná nehoda. Pozn. Chodci sobě: Stejný podnět nám zaslal ještě jeden uživatel, zde komentář k problému od pana Jiřího Lehejčka: Mezi autobusovými zastávkami Pod Dálnicí je přechod přes ul. Michelská (dva pruhy v obou směrech) Na přechodu dochází k opakovanému srážení chodců, cca jednou za dva roky auto chodce zabije. Poslední fatalita v listopadu 2014 - na místě vzniklo pietní místo. Klíčové problémy: přechod není dostatečně nasvícen, mezi pruhy není ostrůvek, takže chodec překonává oba pruhy najednou a často ho srazí řidič v 'rychlejším' pruhu, který nedbá zastaveného auta v pravém pruhu. Obrubníky jsou otřesně vysoké. Pro chodce i kočárky je to obrovsky vysoké. Celkově by prospělo snížení rychlosti, vytvoření ostrůvku a nasvícení.

Chybějící PŘECHOD nebo CHODNÍK k zastávce
Zaslaný

Chybějící PŘECHOD nebo CHODNÍK k zastávce
Pod dálnicí, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 16. 04. 2015

Zneklidňuje mě chybějící přechod nebo v lepším případě chodník k autobusové zastávce 'Pod dálnicí', ke které se buď dá jít vozovkou, na kterou vlezete z useklé cesty bez přechodu, kudy jezdí auta do - zdůrazňuji - slepé ulice, nebo vozovku přejít bez přechodu na jediný chodník, a poté udělat to samé opět bez přechodu k samotné zastávce. Myslím, že chodník pokračující z cesty by chůzi velmi zjednodušil, nehledě na to, že před koncem této cesty permanentně parkují auta, která tam nemají co dělat.

Slepé místo - Na Veselí/ Na Pankráci
Zaslaný

Slepé místo - Na Veselí/ Na Pankráci
Na Pankráci, Praha 4

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 24. 08. 2014

Dobrý den, ráda bych upozornila na problém týkající se nebezpečného přechodu. Jde o roh ul. Na Veselí / Na Pankráci. ze směru na Pankrác. Je to ulice, kde vyjíždí tramvaje ze zatáčky z obou směrů, na které ale není vidět kvůli vysokému chodníku se zábradlím, jelikož tramvaj vyjíždí z podjezdu. Jediná možnost, jak zjistit, zda nejede tramvaj je nastražit uši a vejít až skoro ke kolejím a vyklonit se. Chodím tam denně, a když přecházím, rozhlížím se třeba půl minuty a ujišťuji se, že ani z jednoho směru nic nepojede, ale to už stojím skoro u kolejí jedné strany, což není zrovna nejbezpečnější. Jedním z řešení by mohlo být nějaké panoramatické zrcadlo, které by ukazovalo značnou část ulice.

Úzké místo na cyklostezce/chodníku kolem Vltavy
Vyřešený

Úzké místo na cyklostezce/chodníku kolem Vltavy
Podolské nábř., Praha 4

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 09. 03. 2012

Na cyklostezce kolem Vltavy je to jedno z ne moc bezpečných míst hlavně v létě, kdy je na chodníku hodně pěších a cyklistů. Je to zúžené místo kvůli budce, kde lidi mohou čekat na tramvaj a které bylo bohužel ještě víc zúženo myslím v minulém roce, kdy se tam objevilo zábradlí. To bylo hloupě umístěno - mohlo být podle mě až u silnice, teď tam brání pro vyhýbání se. Dívám se na to z pozice cyklisty, když jedu směrem do centra tak nevidím, jestli je někdo v budce, protože je tam reklama. Minimálním řešením by bylo alespoň odstranit tu reklamní plochu na budce anebo posunout to zábradlí víc k silnici. Zrovna, když jsem místo dnes fotil, tak jeden pán seděl v budce, což ale není kvůli té pitomé reklamě vidět.