Podněty nahlášené v Praha 6

Podněty jsou v této sekci zobrazovány na základě jejich lokalizace v městských částech.

  • Praha 6

  • Nově zaslané
  • Zaslané
  • Vyřešené
  • Bez odpovědiChybějící rampa
Zaslaný

Chybějící rampa
Parléřova, Praha 6

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 15. 05. 2012

Bariéra na lávce přes Patočkovu. Lávka je na jedné straně zakončena schody a výtahem. Zde by se určitě hodilo doplnit rampou/sjezdem/lávkou, která by odbočovala vlevo, naproti schodům. Vzhledem k tomu, že 90% všech tras chodců vede vlevo směrem na Pohořelec, jednalo by se i o zkrácení trasy. Když člověk sjede výtahem, musí pak mírně do kopce, což je pro vozíčkáře nebo seniory méně příjemné, navíc může být výtah mimo provoz. Pro cyklisty je to úplná bariéra - do výtahu se s kolem nevejdou a nezbývá než snést jízdní kolo po schodech. Rampa by se sem krásně vešla.

Nepřehledný přechod a hluk na Svatovítské ulici
Zaslaný

Nepřehledný přechod a hluk na Svatovítské ulici
Svatovítská, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 09. 02. 2012

Svatovítská ulice je velice rušnou a hlučnou komunikací volající po zklidnění, zejména v oblasti přechodu u pošty na křižovatce s ul. Kafkovou, před nímž se nachází zastávka autobusu. Řidiči předjíždějící autobus i přecházející chodci se navzájem nevidí, což považuji za velice nebezpečné. Auta navíc v tomto svažitém terénu jezdí dost rychle. Dalším problémem je pro obyvatele Svatovítské hlučnost způsobená vozidly přejíždějícími dlážděnou komunikaci. Občané, kteří v ulici bydlí, na tento problém již několikrát upozorňovali. Ráda bych poprosila o informaci, zda se chystá nějak zklidnění této rušné lokality, případně jaké a v jakém časovém horizontu. Děkuji Marie Čiverná

Rizikové přechody v ulici Libocká u Litovického potoka
Zaslaný

Rizikové přechody v ulici Libocká u Litovického potoka
Libocká, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 06. 06. 2013

Rizikové místo: Ulice Libocká, přechody na zastávky MHD, Bus 179 Litovický potok. Popis: Přechody umístěné nešťastně daleko od zastávky nutí chodce přecházet mimo ně. V dopravní špičce mezi auty kličkují děti, dospělí i důchodci z nedalekého pečovatelského domu. Kromě přechodů zde není žádný bezpečnostní prvek, který by řidiče vyburcoval k zvýšené opatrnosti. Celá oblast je výrazně přátelštější k autům, než k chodcům. Chceme-li, aby Liboc byla dobrým místem pro život, poměr směrem k lidem by se měl výrazně navýšit. Návrhy na možná řešení k zvýšení bezpečnosti: snížení rychlosti na 20km/hod v okolí přechodů, doplnění opticko psychologické zpomalovací brzdy v celém rizikovém úseku, osazení zpomalovacích prahů.

Chybějící přechody na křižovatce Gen. Píky – Svatovítská – Wucht
Zaslaný

Chybějící přechody na křižovatce Gen. Píky – Svatovítská – Wucht
Svatovítská, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 12. 02. 2012

Z křižovatky byly vymazány oba dříve používané přechody. Bez nich člověk s kočárkem (ostatní většinou přejdou navzdory absenci přechodu) musí sejít o blok níže a zbytečně si tak nezanedbatelně zajít. Obě překážky/zacházky nepříjemně zesložiťují pěší cestu z oblasti Starých Dejvic na Hradčanskou, neboť jediným hrdlem je ulice Generála Píky. Přímočařejší alternativou by bylo pouze obejít překážky po Evropské – jednak ale jde o zacházku, jednak je pro pěší cesta po Evropské silně nepříjemná. Prosím o informace, jak naložíte s mými připomínkami. Děkuji Jan Kotecký

Ukradený chodník v Břevnově
Zaslaný

Ukradený chodník v Břevnově
Nad Závěrkou, Praha 6

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 01. 06. 2012

Dříve dostatečně široký chodník se po vybudování nového bytového domu (Rezidence Závěrka), respektive jeho podzemních garáží, zúžil tak, že když se zde potkají dva chodci, musí jeden počkat (sotva metr).

Auta nerespektují vyhrazený pruh pro autobusy
Zaslaný

Auta nerespektují vyhrazený pruh pro autobusy
Milady Horákové, Praha 6

Kategorie: Jiné
Zasláno: 30. 10. 2012

Na Hradčanské je vyhrazený pruh pro autobusy a cyklisty. Auta jej nerespektují. Čím větší je provoz, tím vyšší procento aut příkaz porušuje. Když je aut málo, drží se většinou ve svém pruhu. Jakmile se ale vytvoří zácpa, nahrnou se vesele i do pruhu pro autobusy, čímž vytvoří zácpu i v něm a zcela popřou jeho smysl. Ještě nikdy jsem neviděl policisty, že by tento extrémně častý jen postihovali (narozdíl od pokutování chodců).

Nebezpečí u ostrůvků tramvaje OD Petřiny, u ZŠ Petřiny-sever
Vyřešený

Nebezpečí u ostrůvků tramvaje OD Petřiny, u ZŠ Petřiny-sever
Na Petřinách, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 18. 09. 2014

Problematické ostrůvky tramvaje OD Petřiny a přechody v ulici Na Petřinách K žádnému z ostrůvku tramvajové zastávky Obchodní dům Petřiny nevede bezpečná cesta pro chodce, zebra nevede přímo na ostrůvek. Zebra je umístěna dále, z ostrůvku je možné dostat se k zebře pouze krkolomně po tramvajovém pásu - jakémsi označeném rantlíku, který je mnohem užší než již tak úzký ostrůvek. Dostat se na ostrůvek tramvaje směrem na Hradčanskou může znamenat dobrodružnou mnohametrovou cestu mezi tramvajemi a auty. Situace je o to horší, že chodec jde souběžně s tramvají a auty, tramvaje i auta jedou ze směru v zádech (chodec má tramvaj po levé ruce, auta po pravé). V případě, že se chodec dostane ke konci ostrůvku musí se vyhnout sloupku značení, snadno tak přesáhne tak nad koleje nebo vozovku (a může být zachycen autem či tramvají). I sama cesta po zebře z chodníku na chodník přes tramvajový pás je dobrodružství. V některém okamžiku můžou jet i auta vedle sebe ve více pruzích. V jistém okamžiku je také například třeba čekat až přejede tramvaj, v zádech pak jedou auta, ale není dost místa na čekání, jede-li současně tramvaj a auta. Kromě toho chybí mřížka na jednom rantlíku, chodec nemá kam vybočit, jen do kolejí či vozovky. V okolí OD Petřiny není široko podchod či světelný přechod, i některé další přechody v této ulici jsou jsou hodnoceny jako nebezpečné a problematické (viz též podněty na tomto portálu…) Přitom zastávka OD Petřiny je nebližší tramvajovou zastávkou škole ZŠ Petřiny-sever.

Po dešti neprůchozí přechod přes Rooseveltovu ulici
Zaslaný

Po dešti neprůchozí přechod přes Rooseveltovu ulici
Rooseveltova, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 13. 09. 2013

Přechod přes Rooseveltovu ulici je po deštích zcela nepoužitelný, protože bývá zatopen. V roce 2013 zde byla provedena bezpečnostní úprava a instalace vodících prvků pro nevidomé, které právě nevidomé navedou přímo do louže. Problém s vodou dále po provedené rekonstrukci nijak neřešen. K čemu je pak přechod, který lze používat jen když neprší nebo se musí obcházet. V příloze fotografie před a po rekonstrukci.

Lampy na úzkém chodníku v ulici V Podbabě
Zaslaný

Lampy na úzkém chodníku v ulici V Podbabě
V Podbabě, Praha 6

Kategorie: Bariérovost
Zasláno: 09. 03. 2016

Umístění lamp v chodníku, který je sám o sobě velmi úzký, považuji za velmi nešťastné a nebezpečné zejména pro maminky s malými dětmi. Množství aut se (hlavně kvůli sílícímu provozu v navazující ulici Lysolajské údolí ) neustále zvyšuje a obejít lampy s kočárkem, s malým dítětem, nebo s oběma se rovná adrenalinovému zážitku, neboť je nutné sestoupit do vozovky mezi projíždějící vozidla. Řešením by (podle mého laického názoru) bylo přemístění svítidel na dva sloupy elektrického vedení, které jsou mimo chodník (v zahradě) nedaleko lamp.

Hodiny na dopravním uzlu Podbaba
Zaslaný

Hodiny na dopravním uzlu Podbaba
Podbabská, Praha 6

Kategorie: Jiné
Zasláno: 11. 05. 2012

Dobrý den, chtěla by jsem Vás jménem obyvatel sídliště Padbaba, přestupujících z autobusů do tramvají, budoucích nakupujících obchodního centra i cestujících z budoucí vlakové zastávky v Podbabě, požádat o viditelné umístění pouličních hodin na křižovatku Padbabské a Ve Struhách. Oceňuji koncept městského interiéru Prahy, kde jsou hodiny na všech důležitých dopravních křižovatkách, a proto si myslím, že s narůstajícím významem tohoto uzlu by bylo vhodné je umístit i zde. Děkuji. Marie Medunová

Zneprůchodnění chodníku
Zaslaný

Zneprůchodnění chodníku
Svatovítská, Praha 6

Kategorie: Parkování aut
Zasláno: 05. 04. 2013

Dlouhodobě neřešený - neřešitelný problém s častým a opakovaným zneprůchodněním úzkého chodníku pro chodce v ul.Svatovítská, před provozovnami restaurace Budvarka a Českou poštou, jednak vozidly zásobování restaurace a jednak klienty České pošty. Toto omezování prostoru pro chodce, navíc ještě za úsekem s osazenou dopravní značkou Zákaz zastavení, již dlouhodobě řeším i s ORK OR Městské policie Praha 6 (viz.doložitelná komunikace s p.Šťastným a Kovandou). Bohužel však bez znatelného efektu, resp.dle vyjádření p.Šťastného i bez možnosti vyřešení problému dostupnými prostředky MP Praha 6. S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádám kompetentní úřady o zajištění účinné ochrany chodců a zejména jejich bezpečnosti, neboť v daném případě jsou chodci nuceni nedobrovolně vstupovat do silně frekventované vozovky.Žádám odb.dopravy ÚMČ Praha 6, v koordinaci s TSK Praha, resp.s plánovanou rekonstrukcí Svatovítské ul. v letě tohoto roku 2013, o zajištění instalace mechanických zábran - litinových sloupků (viz.obdobné řešení na Vítězném nám.) na okraji podél chodníku, tak aby se zamezila neukázněným řidičům možnost najíždění vozidel na předmětný úsek chodníku.

Chybějící přechod
Zaslaný

Chybějící přechod
Nad motolskou nemocnicí, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 23. 03. 2014

Na křížení ulic Nad Motolskou nemocnicí a Podbělohorská je velmi nebezpečný úsek při přechodu do parku Ladronka. V uvedeném úseku není označeno místo pro přechod komunikace Podbělohorské a řidiči v úseku jezdí velmi rychle

velmi dlouhé čekání na zelenou
Zaslaný

velmi dlouhé čekání na zelenou
Patočkova, Praha 6

Kategorie: Světelná signalizace
Zasláno: 11. 02. 2012

Na novém přechodu přes Patočkovu na křižovatce s ulicí Na Hubálce je tlačítko pro chodce a cyklisty. Mezi zmáčknutím tlačítka a rozsvícením zelené je ale velmi dlouhý interval, dost zbytečně. Přechod není tak frekventovaný, aby někdo chtěl přecházet každou minutu. Případně se tam dá určitě nastavit nějaký minimální limit, jak často může zelená svítit.

Chodník Lotyšské náměstí - JV roh
Zaslaný

Chodník Lotyšské náměstí - JV roh
Lotyšská, Praha 6

Kategorie: Chodníky
Zasláno: 01. 10. 2012

Roh jihovýchodního cípu lotyšského náměstí, u garáží domu Terronská 811/27. Při dešti se tu vytváří louže obrovských rozměrů. Chodci mezi nimiž se pohybují děti hrající si na přilehlém hřiště jsou nuceni procházet mezi auty a po silnici. Louže na obecním pozemku narušují zděné oplocení přilehlých pozemků.

Zrušený přechod přes ulici Patočkova.
Zaslaný

Zrušený přechod přes ulici Patočkova.
Patočkova, Praha 6

Kategorie: Přechody a křižovatky
Zasláno: 15. 10. 2013

Podle zbytků barvy byl zřejmě nedávno zrušen přechod přes ulici Patočkova. Místo však tvoří přirozenou spojnici parku Kajetánka a ulice Skupova. Na místě je instalováno zábradlí, které má zabránit přecházení ulice v tomto místě. Vzhledem k vzdálenosti dalších přechodů větší než 100m je zde přecházení stále legální, nicméně rozhodně ne bezpečnější, než když zde byla nakreslená zebra.