Nedořeš. přístup na dět. hřiště–bude probíhat rekonstr. vodovodu

Přístup na dětské hřiště není dořešen. Chodník je znečištěný a zanedbaný. Parkující auta nemají jasně zakreslenu hranici, kde mají parkovat, a tak často parkují téměř v zeleni. Jeden ze stromů na hranici vozovky zcela chybí, zbyl po něm jen základ. V jiné části ulice naopak zasahuje neodstraněný základ po stromu do chodníku a dále jej zužuje.

Zeleň v parku je neudržovaná, což způsobuje další zúžení chodníku.

V místě bude probíhat rekonstrukce vodovodního potrubí. Bylo by vhodné této akce využít a adekvátně upravit vstup do dětškého hřiště.

Zaslal: Anonymní uživatel, 15.07.2012 v 18:46

Praha 2-
 
 
 
 

Kladská, Praha 2

Aktualizace podnětu

28.05.2019

Műllerová přidala následující aktualizace podnětu:

Vstup již dávno umožněn.Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 18.07.2012 16:49

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět . K podnětu Vám sdělujeme následující:
Parkování v této lokalitě řeší odbor dopravy MČ Praha 2, který požádal Technickou správou komunikací hlavního města Prahy (dále TSK), aby byla doplněna chybějící bílá čára vymezující parkování. Údržba chodníku a stromů v této lokalitě je rovněž zajišťována TSK. Na zaplevelený stav chodníku byla TSK již upozorněna. V této lokalitě je městskou částí Praha 2 prováděn pravidelný úklid. Zeleň okolo dětského hřiště U Vodárny byla radikálně redukována a upravována spolu s rekonstrukcí dětského hřiště koncem roku 2009 a další redukce proběhla na přelomu roku 2010/2011. Zeleň je vedena jako volně rostoucí keřová skupina - tzn. u zeleně se neprovádí každoroční řez. Místním šetřením bylo zjištěno, že vlivem opakujících se častých dešťových přeháněk došlo k poklesu větví, které místy zasahují do přilehlého chodníku. Tyto větve budou odstraněny odbornou zahradnickou firmou.

Správa zeleně ÚMČ Praha 2Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Chodci Sobě: Díky za aktualizaci.
29.05.2019 v 15:58    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Kladská, Praha 2

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty