Ulice Pod Větrovem – parkování napříč chodníku, že se nedá projít

V ulici Pod Větrovem automobily parkují napříč chodníku, že se nedá projít a chodník je ve špatném stavebně technickém stavu.

Prosím o zásah městské policie a opravu chodníku.

Zaslal: Karel Černý, 01.11.2019 v 06:23

Praha 2-
 
 
 
 

Pod Větrovem, Praha 2

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 04.11.2019 06:34

Odpověď z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslané podněty.

Podnět ohledně poškozeného chodníku byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci. Jakmile obdržíme odpověď, budeme Vás obratem kontaktovat.

Váš podnět ohledně parkování spadá do gesce Městské policie hl. m. Prahy.

V souladu s ustanovením § 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii"), se strážníci Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP") podílejí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem. Jejich stěžejním úkolem je ale především zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

Problematice dopravy a dopravním problémům (doprava „v klidu") se strážníci MP věnují standardním způsobem v rámci běžného výkonu služby v rozsahu, jaký jim umožňuje aktuální stav sil a prostředků.

V případě aktuálního zjištění jakéhokoliv protiprávního jednání doporučujeme ihned oznámit takovou skutečnost prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 156 na Centrální operační středisko MP, které pak učiní další opatření k zajištění bezprostřední nápravy nežádoucího stavu.

S pozdravem
tým zmente.toPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 04.11.2019 06:35

Vyjádření Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. ohledně Vašeho podnětu týkajícího se chodníku ve špatném stavebně technickém stavu:

Dobrý den,

Žádost o prověření a rozhodnutí o nápravě chodníku ul. Pod Větrovem byla předána na oblastní správu Technické správy komunikací.Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Jan Korseska: Dobrý den,
celkový stav povrchů v ulici Pod Větrovem je v žalostném stavu. MČ Praha 2, již několikrát, žádala TSK Praha a posléze TSK a.s. o zařazení rekonstrukce vozovky a chodníků v této ulici do plánu. Bohužel k tomu do dnešního dne nedošlo.
Způsob parkování vozidel je odpovědnost a ohleduplnost řidičů. Vzhledem k podmínkám, které v místě jsou doporučuji používat protilehlý chodník. Kontrola je v kompetenci MP, kterou řídí magistrát hl. m. Prahy.
Jan Korseska, místostarosta MČ Praha 2
05.11.2019 v 13:43    

Bervid: Děkujeme Vám pane Korsesko,

píšete nám vlastně toto:
"máte smůlu, když auta parkují na choníku tak, že nejde projít, držte hubu a přejděte na druhou stranu ulice".

Ještě jednou Vám pane Korsesko děkujeme, jste opravdu persona na svém místě!!!!

A prosíme ještě o vysvětlení Vaší věty:
"Způsob parkování vozidel je odpovědnost a ohleduplnost řidičů."

Co jste nám tím chtěl povědět, pane Korsesko ??
před 3 dny    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Pod Větrovem, Praha 2

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Nebezpečný přechod v ul. V Tůních v Praze 2

Praha 2, 03. červenec 2015 Vyřešený

Díra v chodníku - Varšavská

Praha 2, 27. květen 2013 Vyřešený

Zneprůchodnění chodníku

Praha 6, 05. duben 2013 Zaslaný


Zobrazit všechny podněty