Dopravní značení v ulici Na Slupi – značka není vidět

Dobrý den,

obracím se s žádostí o urychlené řešení dané situace.

V ulici Na Slupi, v úseku u restaurace Potrefená Husa, je vyznačený přechod pro chodce. Je zde i značka označující tuto skutečnost. Vzhledem k tomu, že není viditelná pro motoristy, je zde opravdu nemožné přejít. V příloze zasílám foto.
Zároveň není jasné, proč oprava - rekonstrukce na protější straně chodníku /cyklostezky/ trvá tak dlouho a v odpoledních hodinách nikdo zde nepracuje. Myslím si, že pokud se jedná o takto frekventovanou část, měla by oprava být provedena pokud možno v co nejkratším termínu a práce by měly být prováděny i v odpoledních hodinách. Možnost bezpečně přejít, je možné po velkém obcházení a to pro starší spoluobčany je značný problém. Jsem toho svědkem každý den.

Prosím o vyjádření.

S pozdravem

Jana Kacovská

Zaslal: Jana Kacovská, 23.05.2018 v 05:55

Praha 2-
 
 
 
 
 

Na slupi, Praha 2

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 25.05.2018 16:45

Dobrý den,

předávám informaci od TSK k podnětu paní Kacovské níže:

Poslední radikální prořez stromů v ul. Na slupi provedly Lesy hl. m. Prahy v březnu 2018. Poté byl přechod po dobu stavby mimo provoz. Nyní bylo dopravní značení zcela zakryto dvouměsíčním obrostem, který byl během 24 hodin od nahlášení odstraněn.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Klička

Odbor dopravy a územního rozvoje
pověřený vedoucí odd. dopravy
Úřad městské části Praha 2Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Jan Novák: dobrý den, tím se zabýval podnět:
https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/323/spatne-viditelna-znacka-nebezpecny-prechod

- dvojí vyznačení přechodu, které je viditelné na Vaší foce č.2, je stále na místě, nevyřešeno..
02.06.2018 v 20:21    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Na slupi, Praha 2

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.