Manuál pro uživatele


Chodci sobě

Vážení obyvatelé Prahy,
portál Chodci sobě je otevřenou on-line platformou, jejímž prostřednictvím můžete upozornit představitele veřejné správy i své spoluobčany na problémy, se kterými se setkáváte jako chodci na svých cestách městem. Nahlášené problémy neboli podněty zobrazujeme v databázích podnětů a na mapě Prahy a současně je zasíláme kontaktním osobám na příslušných městských částech. Můžete zde sledovat, kolik lidí se zajímá o podobné problémy ve vaší městské části, jaká místa jsou nejproblematičtější a jak městské části a další odpovědné instituce problémy řeší.

Vážení představitelé samospráv, pracovníci úřadů městských částí, Magistrátu hl. města Prahy a dalších odpovědných městských organizací,
věříme, že podněty občanů vám napomohou sledovat aktuální problémy bránící bezpečnému a komfortnímu pohybu chodců po městě a řešit je. Portál Chodci sobě není určen k tomu, aby suploval činnost a pravomoci vašeho úřadu. Je pouze platformou, která má občanům usnadnit zasílání informací o problémech souvisejících s pěší dopravou odpovědným institucím a zpřehlednit a vizualizovat aktuální stav těchto problémů na mapě a v databázích. Doufáme, že pomůže prohloubit komunikaci a vazby mezi vaší městskou částí či organizací a obyvateli Prahy, a tím přispěje k udržitelnému rozvoji města.

Děkujeme vám za váš zájem o zlepšení podmínek pro pěší dopravu v Praze a přejeme všem co nejvíce vyřešených podnětů.

Tým portálu Chodci sobě

Aktuálně:

V současné době probíhají poměrně rozsáhlé úpravy portálu s cílem zjednodušit a zpřehlednit jeho strukturu a fungování a poskytnout základní informace z oblasti pěší dopravy u nás i v zahraničí – příklady dobré praxe, užitečné odkazy apod.
Vzhledem k postupným změnám je tedy možné, že stávající text manuálu neodpovídá v některých bodech zcela přesně reálné situaci (což se ovšem netýká základního postupu při přidávání podnětů či jejich aktualizaci).

Děkujeme za pochopení.

1. Nahlášení nového podnětu


Zpět nahoru Nahlášení nového podnětu
Obrázek č. 1 - Nahlášení nového podnětuPostup při nahlášení nového podnětu

Svůj podnět vložíte prostřednictvím jednoduchého formuláře na stránce http://chodcisobe.cz/praha/pridat-podnet/.

Je třeba vyplnit tyto položky:

Název podnětu
Měl by být dostatečně popisný (preferujeme formulaci „Rozbitý chodník v ulici Na Petynce“ než pouhé „Rozbitý chodník“).

Popis problému
Měl by obsahovat co nejkonkrétnější informace o podstatě problému a vysvětlení, jakým způsobem ovlivňuje podmínky pro chodce. Pokud není místo výskytu problému zcela zřetelné z následné lokalizace na mapě, udejte prosím i co nejpřesnější popis místa (např. číslo domu, u kterého se nachází díra v chodníku apod.).

Pokuste se prosím podnět formulovat věcně a bez emocí. Obviňování a napadání odpovědných míst řešení problému příliš neposlouží, a navíc může být nezaslouženě adresováno nesprávným osobám.

Fotografie
Nahrajte fotografii problematického místa, která by měla být co nejnázornější. Velmi pomůže, když zaberete i širší okolí místa výskytu problému; je možné nahrát i více fotografií. Povolenými formáty pro obrázky jsou .JPG, .GIF a .PNG, maximální rozlišení je 10Mpix. Podněty bez fotodokumentace nebudou přijaty – vizualizaci problému považujeme za velice důležitou součást podnětu.

Nahráním fotografie či jiného obrazového materiálu na portál uděluje zadavatel podnětu organizaci Pražské matky, z. s. i dalším třetím osobám svolení k jejich užití za účelem vyřešení podnětu či medializace tématu pěší dopravy, a to všemi možnými způsoby užití.

Lokalizace
Zadejte název ulice, ve které se problém nachází, a vyberte ji z nabídnutého seznamu. Poté problém lokalizujte co nejpřesněji na mapě pomocí nabídnuté červené ikonky.

Kontaktní údaje
Zadejte své jméno, příjmení a e-mail, na který vám přijde potvrzení o přijetí podnětu administrátorem portálu (v případě přidání prvního podnětu také přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu , viz níže – Účet uživatele) a na který vám budou zasílány informace o tom, co se s vaším podnětem děje dál (odpověď příslušné městské části či jiné odpovědné instituce, aktualizace podnětu, komentáře, změna stavu řešení). Dřívější možnost anonymního přihlášení (kterou dosud mohou využívat dříve přihlášení uživatelé) jsme se po zvážení rozhodli zrušit.

Schválení podnětu administrátorem

Zaslaný podnět schvaluje administrátor portálu. Zkontroluje, zda podnět obsahuje všechny náležitosti a je dostatečně srozumitelný. O případné doplnění chybějících údajů vás požádá e-mailem.

Schválený podnět je odeslán předem dojednané konkrétní osobě v příslušné městské části (ve většině případů radní/radnímu pro dopravu či vedoucí/vedoucímu odboru dopravy, popř. – podle charakteru problému – odboru životního prostředí, územního rozvoje atp., v případě menších městských částí většinou starostce či starostovi MČ).

Administrátor portálu si vymiňuje právo zamítnout všechny podněty, které obsahují vulgarismy, napadají pracovníky odpovědných institucí či další spoluobčany, nesouvisejí s tématem pěší dopravy v Praze nebo nedosahují takové závažnosti, aby je bylo nutno zasílat k řešení příslušné městské části či další odpovědné instituci.

Odpověď na podnět a statusy podnětů

Po odeslání podnětu na příslušnou městskou část čekáme na odpověď kontaktní osoby, abychom ji umístili na stránku podnětu (pod fotografii problematického místa – sekce Komunikace o řešení podnětu). Tato odpověď je automaticky zaslána uživateli, který podnět zadal, případně všem ostatním, kteří se přihlásili k odběru novinek o tomto podnětu (viz níže – Sledování podnětů). V ideálním případě obsahuje informaci o postupu a termínu řešení podnětu, v méně ideálním pak o případném neřešení podnětu spolu s odůvodněním. Může také informovat o tom, které instituci byl podnět předán dále k řešení – např. pokud je vlastníkem komunikace někdo jiný než městská část (ve většině případů Magistrát hl. města Prahy, jehož správcem komunikací je TSK HMP, kam bývají podněty městskými částmi nejčastěji předávány).

Pokud podnět zůstane delší dobu nezodpovězený, je označen statusem Bez odpovědi. Do té doby je veden jako Nově zaslaný. Podněty, na které již bylo odpovězeno, ale dosud nebyly vyřešeny, mají status Zaslaný.

Zdůrazňujeme, že označení podnětu statusem Bez odpovědi není definitivní. Pokud se objeví aktualizace podnětu informující o řešení problému, může mu být přiřazen status Zaslaný nebo Vyřešený. Stejně tak se status Vyřešený může opět změnit na Zaslaný.

Možnost hlasování o naléhavosti podnětu

Můžete připojit svůj hlas k podnětu, který již vložil na portál jiný uživatel, a to pomocí tlačítka Také se mi to nelíbí pod fotografií problematického místa na stránce podnětu – podpoříte tím naléhavost jeho řešení. Uživatelé portálu i zástupci městských částí a dalších odpovědných institucí tak budou mít přehled o tom, která místa v Praze jsou pro chodce nejproblematičtější.
2. Další funkce portálu


Zpět nahoru

Aktualizace podnětu a diskuze

Pokud máte nové informace o vývoji jakéhokoli podnětu (nastalé úpravy, vyřešení nebo naopak zhoršení stavu apod.), můžete nám je poskytnout prostřednictvím možnosti Aktualizovat podnět na stránce podnětu. Uvítáme, když k textu aktualizace připojíte též fotodokumentaci, zejména pokud je podnět vyřešen.

Tyto informace jsou pro nás vzhledem k narůstajícímu počtu podnětů velice cenné a prosíme tímto všechny uživatele, aby stav svých podnětů kontrolovali a o jejich řešení nás – ideálně se zmíněnou fotodokumentací – informovali.

U každého podnětu máte možnost zapojit se do diskuze v dolní části stránky, zhodnotit postup odpovědné instituce při jeho řešení, podělit se o vlastní zkušenosti s podobnými problémy apod.

Sledování podnětů

Vývoj každého podnětu – nejen svého vlastního – můžete sledovat prostřednictvím registrace k odběru e-mailových novinek o změnách, které se ho týkají. –Na stránce příslušného podnětu v sekci Sledovat řešení podnětu stačí zadat svou e-mailovou adresu.

Změny podnětu, o kterých budete prostřednictvím e-mailu informován/a, zahrnují informace o reakci zodpovědného subjektu, přidání aktualizace podnětu či komentáře jinými uživateli a o každé změně stavu řešení (statusu).

RSS

Z portálu můžete odebírat novinky o všech vložených podnětech pomocí RSS. Kanál všech novinek naleznete na http://chodcisobe.cz/rss?mestska_cast=0&kategoria=0&status=0&mesto=1&rss=.
Lze nastavit i konkrétní filtr na určitou MČ a kategorii nebo status podnětů, viz: http://chodcisobe.cz/rss.

Statistiky

V sekcii Statistiky (dostupné na http://chodcisobe.cz/praha/statistiky nebo po kliknutí na ikonu grafu v patičce) máte možnost prohlédnout si a porovnat souhrnné informace o počtu přidaných, řešených a neřešených podnětů v jednotlivých městských částech a počtu podnětů podle kategorií problémů. Statistiky jsou systémem portálu generovány automaticky na základě informací obsažených v databázích domény a odpovídají reálnému stavu v čase jejich prohlížení.

Filtrování podnětů

V rámci sekce Přehled podnětů na hlavní liště si můžete podněty libovolně filtrovat – podle městských částí, přiřazených statusů, kategorií problémů či počtu hlasů, přičemž tyto filtry můžete i kombinovat (např. všechny neřešené podněty z Prahy 1 spadající do kategorie „Chodníky“ apod.).

Lze také využít volbu Podněty ve vašem okolí na hlavní stránce portálu, díky které získáte rychlý přehled o podnětech z vybrané městské části.

Mapa Prahy

V této sekci naleznete všechny podněty vizualizované na mapě Prahy, které opět můžete libovolně filtrovat. Je zde také možnost vyhledat na mapě ulici, která vás zajímá.

Problémy ve Vašem okolí
Obrázek č. 2 - Mapa Prahy3. Účet uživatele

Zpět nahoru

Po přidání a schválení prvního podnětu je uživateli portálu zřízen účet na základě jím zadaných kontaktních údajů – jména, příjmení a e-mailové adresy. Přístupové údaje k tomuto účtu jsou uživateli zaslány e-mailem spolu s potvrzením o odeslání podnětu odpovědné instituci.

Ke svému účtu se lze přihlásit kliknutím na Přihlášení na stránce vpravo nahoře nebo přímo přes odkaz http://www.chodcisobe.cz/login.

Pokud zapomenete své přihlašovací heslo, pomůže Vám možnost „Zapomněl(a) jsem heslo“ na přihlašovací stránce – nové Vám bude obratem zasláno.

Po přihlášení jsou uživateli dostupné základní údaje a přehled všech jím přidaných schválených podnětů, což mu usnadní např. možnost vkládání jejich aktualizace apod..
4. Bezpečnost údajů a odběr novinek

Zpět nahoru

E-mailová adresa slouží výhradně ke komunikaci administrátora stránky s uživatelem – tak, aby byl uživatel informován o každé změně související s jím přidaným podnětem. Zadané e-mailové adresy nikdy neposkytneme třetím osobám. Při přidávání každého podnětu doporučujeme kvůli evidenci počtu podnětů od stejného uživatele používat ve formuláři pro nahlašování podnětů vždy stejnou e-mailovou adresu.

Zadáním své e-mailové adresy do políčka vyhrazeného pro registraci v systému Zasílání novinek v patičce stránky nám dáváte oprávnění k zasílání informací o nových technických možnostech portálu, novinek o naší činnosti či aktuálním dění v oblasti pěší dopravy v Praze, jakož i případných statistických přehledů s vyhodnocením a porovnáním jednání městských částí v určitém časovém období.