Podpořte nás 

Z celkové výše daru jsou stržena 2 % za zprostředkování daru společností Darujme.cz.

Chcete nás podpořit jednorázovým bankovním převodem?

Zašlete dar na účet provozovatele portálu, organizace Pěšky městem: 2400373913/2010 s variabilním symbolem 1.

V případě přímého bankovního převodu Vás prosíme, abyste do poznámky kvůli zaslání potvrzení o přijetí daru vložili celé své jméno a příjmení (název společnosti) a adresu trvalého bydliště (sídla společnosti).

Pravidelné dary od našich dárců jsou pro nás velmi důležité.
Předem Vám za ně děkujeme!

E-mail: stepanka.trnkova@peskymestem.cz
IČ: 45 24 62 20
Číslo účtu: 2400373913/2010, FIO banka