O chůzi


Tyto stránky mají sloužit těm, kdo se chtějí dozvědět více o chůzi z různých úhlů pohledu a v různých souvislostech. V žádném případě je však nepovažujeme za úplné a své znalosti za neomylné. Uvítáme, budete-li je chtít s námi doplňovat na adrese info@chodcisobe.cz.

Na úvod

Přestože za pěkná a příjemná považujeme místa, kudy lidé rádi chodí a kde se zdržují, stále se nemůžeme pochlubit tím, že by takových míst (nejen) v hlavním městě přibývalo. Množství aut v ulicích stoupá, rostou zpevněné plochy komunikací, po nichž se jimi vozíme, a s tím přibývají i dobře známé problémy individuální automobilové dopravy jako je mimo jiné znečištění ovzduší, hluk, zábor veřejného prostoru, úbytek zeleně a degradace městské krajiny vůbec, stresující dopravní zácpy atp. Úměrně s naší rostoucí motorizací přibývá lidí s nadváhou i chorob souvisejících s nedostatkem pohybu. Město se v jejím důsledku potýká i se sociálními problémy a Pražané zase s psychickými poruchami.

Co lidé nenalézají ve městě, hledají jinde na svých chalupách, exotických dovolených, či ve fitcentrech, kam opět dojíždějí autem. Čím častěji a dále však prcháme auty z města ven, tím situaci ještě zhoršujeme.

Co je třeba udělat pro to, aby lidé více chodili či jezdili na kole a méně jezdili autem? Co pro to mohou dělat města a co každý z nás a co pro to dělají jinde ve světě? Co si o chůzi myslí zdravotníci? Jaké strategické dokumenty podporují rozvoj pěší dopravy a jaká jsou praktická doporučení? Jakými předpisy se řídí pěší doprava? Jaké jsou současné názory urbanistů na roli chodců, jaké aktivity a projekty chůzi „fandí“ a které municipality ji podporují? Pojďme společně na tyto otázky hledat odpovědi.