Zneprůchodněný a rozbitý chodník – Svatovítská ul.

Navazuji na svůj podnět ze dne 5.4.2013 a doplněk ze dne 7.11.2013 (viz. http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/578/znepruchodneni-chodniku), abych informoval touto cestou příslušné orgány a zejména pana J.Hardta z ODŽP ÚMČ Praha6, o současném - aktuálním stavu, tj.ze dne 21.1.2014 - viz.fotodokumentace.
Z uvedené fotodokumentace je zřejmé, že můj podnět z loňského roku je stále aktuální a to i přes moje opakovaná upozornění oddělení MP Praha 6.Nedávno, nově vybudovaný chodník v ul.Svatovítská je již v důsledku neřešení daného problému, tj.parkování vozidel na chodníku, opět v 'obdivuhodném'stavu a lidé jsou stále nuceni riskovat 'bezpečnou' chůzí po vozovce (viz.foto).Problém je zřejmě v provozovně restaurace Budvarka, která evidentně nemá vyřešen legální způsob zásobování své provozovny a z toho tedy vyplývajícími důsledky - viz.foto!
Pokuty od MP Praha 6 (pokud jsou vůbec udělovány) evidentně nefungují....
Prosím tedy odpovědné orgány o sdělení, jakým způsobem lze tento, již dlouhodobý problém konečně, resp.účinně vyřešit, když dle sdělení p.J.Hardta, .....technická opatření (tj.instalace litinových sloupků v obrubníku) jsou pro něho nepřijatelné...(?), jeho doporučení a odkaz na MP, PČR je dle mých osobních zkušeností absolutně neúčinné...!, tak co tedy ještě zbývá..?

Zaslal: Josef Michálek, 23.01.2014 v 21:59

Praha 6-

Svatovítská, Praha 6

Aktualizace podnětu

05.02.2014

J.Michálek přidal následující aktualizace podnětu:

Fotodokumentací dokládám, zřejmě každodenní stav předmětného chodníku pro chodce, v úseku před provozovnou restaurace (Svatovítská ul.), tentokrát ze včerejšího dne, tj.4.2.2014 v čase cca 10:30 hod. Ve shodný čas, jsem dle pokynů ODŽP ÚMČ Praha 6(p.Hardt), oznámil zneprůchodnění chodníku na linku MP. Při zpětné cestě, v čase 11:20, jsem zjistil, že ve stejné pozici je chodník ještě, nebo opět, stále zneprůchodněn zaparkovaným vozidlem.Další oznámení na MP jsem již považoval za kontraproduktivní....
11.07.2014

Josef Michálek přidal následující aktualizace podnětu:

Po více než ročním úsilí se podařil daný problém definitivně vyřešit, tj.osazením sloupků - viz.aktuální fotodokumentace. Chodci již mohou bezproblémově projít i kolem provozovny Budvarka.
Za účinnou pomoc bych rád touto cestou poděkoval ODŽP ÚMČ Praha 6, konkrétně panu Ing.M.Sachlovi.

Děkuji
J.Michálek
Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 27.01.2014 11:03

Vážený pane Michálku,

děkujeme za Váš podnět, byť chodník byl již v době jeho zaslání opraven. Opětovně projednáme případnou možnost instalace mechanických zábran; i nadále však platí, že městská část Praha 6 není právně zmocněna k řešení přestupků v dopravě, toto přísluší pouze Policii ČR a městské policii. Samozřejmě nic nenamítáme proti tomu, abyste citoval části našich odpovědí, přesto bychom kvitovali s povděkem, kdyby Vaše citace skutečně odpovídaly předloze.

S pozdravem

Jiří Hardt
referent odboru dopravy a životního prostředí
ÚMČ Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 11.03.2014 15:20

Vážení,

dovolujeme si reagovat na Aktualizaci podnětu na portálu Chodci sobě od pana J. Michálka ze dne 5.2. t.r.
Pro zajištění ochrany chodníku byla místním silničním správním úřadem stanovena instalace zahrazovacích sloupků, které fyzicky zamezí pojíždění a poškozování chodníku.

S přáním pěkného dne

Jaroslava Kadeřábková
sekretariát odboru dopravy a životního prostředí
Úřad městské části Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

J.Michálek: Vážený pane Hardte,
rovněž i já Vám děkuji za vstřícnou a rychlou odpověď na můj opakovaný podnět. Z Vaší odpovědi tentokrát vnímám určitou naději, na přehodnocení Vašeho negativního stanoviska ze dne 23.10.2013, ohledně technického vyřešení daného problému.To za situace, selhání ostatních právních možností (tj.myšleno aktivace složek MP a PČR) a tedy pro zajištění standardního obecného pořádku na obvodu m.č.Praha 6, který je již předpokládám v gesci vašeho úřadu. Na rozdíl od Vás jsem stále přesvědčen, že "všechna místa, na nichž ojediněle (já, doplňuji téměř stále a opakovaně) dochází k pojíždění chodníku, by naopak měla být vybavena mechanickými zábranami", tak aby byla zajištěna alespoň minimální bezpečnost chodců, kteří by rádi chodili po chodníku, k tomuto určeném a nikoliv byli nuceni vstupovat do vozovky. Tímto způsobem je vyřešena zřejmě obdobná situace na mnoha místech i v centru hl.m.Prahy ( 1,2) a doposud jsem se nesetkal, ze strany občanů, s negativním stanoviskem s tímto řešením. Pokud evidentně a doložitelně selhávají sankce, domluvy, jiné řešení problému již zřejmě neexistuje. Závěrem bych rád konstatoval, že si nejsem vědom úmyslného uvedení špatné "citace", resp.závěrů z Vaší předchozí odpovědí k danému problému. Pokud se tak stalo (?), tak se Vám tímto omlouvám a rád, pokud mně sdělíte v čem jsem případně konkrétně uvedl spoluobčany v omyl, rád napíši opravný text.

s pozdravem
J.Michálek
27.01.2014 v 18:00    

Chodci Sobě: Děkujeme panu Michálkovi za dobrou zprávu, hurá!
11.07.2014 v 21:48    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Svatovítská, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.