Jeremenkova x Podolská - přechody přes více pruhů

Dva frekventované přechody, které svou délkou umožňují souběžnou jízdu dvou proudů vozidel.
Přechod přes Jeremenkovu: dva jízdní pruhy směrem k nábřeží, poměrně často zastaví pouze jeden řidič a druhý pokračuje; to je podpořeno 'spěcháním k zelené' na semaforech před Podolským nábřežím. / Možné řešení: zkrácení přechodu pouze přes jeden jízdní pruh.
Přechod přes Podolskou (výjezd autobusů): vozidla často vyjíždějí ve dvou proudech a navíc se v oblasti přechodu kříží (autobus zprava vlevo, auta zleva vpravo) a o to méně vnímají chodce, přechod je dlouhý a ve východní levé části výhled zakryt parkujícími vozidly. / Možné řešení: zkrácení přechodu na východní straně (rozšíření chodníku nebo umístění betonových zábran).

Zaslal: Kamila Prousková, 15.02.2012 v 22:47

Praha 4-

Dvorecké nám., Praha 4

Aktualizace podnětu

26.04.2012

řidič tramvaje přidal následující aktualizace podnětu:

Při právě dokončované výměna "koberce" severní poloviny Jeremenkovy ul. od ul. V Křovinách po Podolské nábř. (= v dolní části, kde cca před 1,5 rokem proběhlo totéž v souběžné jižní polovině), doznává zbezpečnění alespoň přechod přes Jeremenkovu ulici propojující ulici Podolskou - při čemž bylo provedeno nové vodorovné DZ (dopravním značení) odpovídající popisu pana Martina Šubrta = přechod povede v obou svých polovinách (mezi chodníkem a středovým dělícím ostrůvkem) jen přes jeden jízdní pruh, vedle nějž se vždy vpravo od směru jízdy nachází pás pro podélné parkování - respektive ve směru DC viditelně výhledově pro zastávku BUS MHD l.118 plánované prodloužit v PD (pracovních dnech) přes Barrandovský most na Smíchovské nádraží. Totiž cca 15m před oním přechodem - těsně před sloupem VO (veřejného osvětlení) s umístěným DZ "zákaz odbočení vpravo" je v čerstvém asfaltovém povrchu přilehlého chodníku znatelný základ pro zastávkový sloupek MHD.


Zbývá dodat, že by ovšem bylo vhodné ještě všechny přechody zachycené v původním podnětu = (celý/rozdělený ostrůvkem na dvě poloviny) přes Jeremenkovu i ten přes Podolskou za nástupní zastávkou obratiště BUS MHD od přilehlých odstavných pásů = parkovacích míst či zastávek citybloky.
Byť vizuálně nemám tento bezpečnostní prvek rád, tak jedině ony zde by svou mobilitou odpovídají potřebám:
1.) za běžného provozu ve dvou polovinách (oddělených podélným dělícím ostrůvkem) Jeremenkovy ulice zabrání možnosti průjezdu přes přechod (respektive jeho poloviny) více jak jednoho vozidla.
2.) stejně tak by bránily častému výjezdu IAD (individuální automobilové dopravy) z ulice Podolské přes prostor nástupní zastávky obratiště BUS MHD
3.) nebezpečně blízkému parkování předním po levé straně této jednosměrné části ulice a špatnému výhledu chodců vstupujících do vozovky odtud (východu).
4.) zároveň by však umožňovaly poměrně lehkou a tedy rychlou možnost odklizení z důvodu potřeby zbousměrnění jedné poloviny Jeremenkovy ul. (např. kvůli konání nějakých závodů - např. automobilových veteránů či cyklistů, běžců apod.) v polovině druhé.
5.) při správném umístění za nástupní zastávkou obratiště BUS MHD v ul. Podolské by nebránily odtoku dešťové vody do kanalizace, jenž tam má v místě nejdůležitější vpusť.

Ovšem zároveň také musím zdůraznit (ve vztahu k bodu 2) potřebu správného umístění citybloků za přechodem v již cca rok a půl upravené jižní části Jeremenkovy = cca 1,5 až 2m za ním, aby se přes pravý okraj této části přechodu bez problémů vytáčely BUSy MHD vyjíždějící z obratiště v Podolské ul. jejím středem a nikoliv pravým okrajem (jako nyní)!
26.03.2018

KP přidal následující aktualizace podnětu:

Přechod přes Jeremenkovu ulici je změněn již od konce léta 2012, kdy je přes něj možný průjezd jen jedním jízdním pruhem (levým, v pravém pruhu zábrana). Před přechodem je zastávka autobusu 118.

Přechod přes Podolskou ulici je stále beze změny, východní strana zakrytá parkujícími vozidly (i ve vzdálenosti kratší než 5 m před přechodem a někdy i ve dvou řadách).

https://mapy.cz/s/2uVXo


 
 


Komunikace o řešení podnětu

Podnět byla odeslán. Poté, co obdržíme odpověď od příslušné městské části nebo jiné odpovědné instituce, které bude podnět předán, zveřejníme ji na tomto místě.

Diskuze

Martin Šubrt: V souvislosti s chystaným prodloužením autobusové linky 118 z Jeremenkovy ulice směrem na Smíchov by se měla v tomto okamžiku řešit poloha nových zastávek Dvorce pro bus, který zde nebude končit, ale projíždět (řeší pravděpodobně Ropid, DP, odbor dopravy MHMP). Podnět by tak mohl být součástí tohoto řešení.
18.02.2012 v 09:49    

Viktor: "Zkrácení přechodu"? To by pak přechod končil v polovině vozovky, nebo jak si to údajné řešení představujete?
19.02.2012 v 15:16    

Kamila: Ad Viktor: Myšleno bylo samozřejmě zkrácení přechodu zúžením vozovky (vcelku obvyklé řešení...). Třeba takto: http://www.mapy.cz/s/36Si (původně bývaly dva souběžné jízdní pruhy).
19.02.2012 v 22:06    

Viktor: Aha, tak "samozřejmé řešení" je zúžit komunikaci na jeden pruh. No to určitě takové vedlejší uličce, jako je Jeremenkova moc pomůže.
22.02.2012 v 12:06    

Martin Šubrt: Viktor: Vzhledem k tomu, že ve směru k Vltavě se nad Dvoreckým nám. běžně parkuje a Jeremenkova zde funguje zcela normálně v režimu 1+1 jízdní pruh, nikoli 2+2, tak nepovažuji toto řešení za nijak omezující. Za přechodem je pak dost prostoru na řazení dostatečného počtu vozidel, která odjedou za jeden cyklus na nábřeží, tj. kapacitu komunikace zúžení nijek neomezí. Ostatně stejně tam budou v nějaké podobě ty nové zastávky proslouženého busu 118, asi od 1.června, které si popsané zúžení stejně pravděpodobně nepřímo vynutí.

Výjezd od zastávek busů z vedlejší rovněž může být přehlednější a přechod kratší. Obecně předjíždění busu, za kterým není chodec vidět, na dvoupruhových přechodech vyvolává často ty nejnenezpečnější situace.
22.02.2012 v 21:09    

Chodci Sobě: Podnět jsme znovu zaslali na MČ Praha 4 s odkazem na dnešní aktualizaci, za kterou děkujeme, a s prosbou o reakci na současný stav. Hezký den.
26.03.2018 v 23:34    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Dvorecké nám., Praha 4

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Nebezpečný přechod v Choceradské ulici

Praha 4, 27. červen 2022 Bez odpovědi

Ucpaný kanál - voda na silnici i na chodníku

Praha 4, 18. duben 2012 Bez odpovědi

Neexistující přechod - Broumarská

Praha 14, 06. únor 2018 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty