Chybějící přechod

V místě, kde chodník vedoucí dále parčíkem směrem k Patočkově ulici přetíná frekventovanou ulici Keplerovu a tramvajové koleje, chybí jakkoli vyznačený přechod pro chodce. Při častém hustém provozu téměř není možné vozovku v daném úseku přejít.

Zaslal: Anonymní uživatel, 15.02.2012 v 10:19

Praha 1-

Keplerova, Praha 1

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 17.02.2012 18:06

Přeji dobrý den.

Ulice Keplerova patří do tzv.vybrané komunikační sítě (též hlavní komunikační síť), která patří pod státní správu přímo Odboru dopravy MHMP. Proto si tento podnět dovolujeme postoupit k řešení na Odbor dopravy MHMP.

S pozdravem

Ludvík Czital
vedoucí odboru dopravy, MČ Praha 1Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 13.03.2012 10:53

K Vašemu dotazu sdělujeme, že ve Vámi popsaném místě v minulosti přechod byl, ale poté co na něm v souvislosti se změnou legislativy (chodci dostali "přednost" na přechodu) došlo k několika vážným dopravním nehodám, byl zrušen a bylo tam zřízeno místo pro přecházení. V současné době vzhledem k blízkosti směrového oblouku, kdy není na místo přecházení zajištěn dostatečný rozhled a policie nesouhlasí se zřízením přechodu, s jeho obnovením nepočítáme.

S pozdravem
Ing. Ladislav Malý
specialista silničního správního úřadu
odboru dopravy Magistrátu hl.m. PrahyPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Václav Jíra: Tady jsem jednou marně stál snad 10 minut! Nikdo vás nepustí, bez šance!
15.02.2012 v 21:52    

Martin Šubrt: V tomto místě bylo po rekontrukci TT realizováno tzv. místo pro přecházení. To není definováno ve vyhlášce ani v zákoně, respektive tam je jednou zapomenuto ve větě, že je-li do 50 metrů, musí jej chodec použít. Definováno je pouze stavebně v normách. Bohužel, protože ve vyhlášce ani v zákoně takové místo jinak uvedeno není, nemá vodorovnou ani svislou značku. Ideálně by mělo být alespoň vymezeno podélnými přerušovanými čarami a vyznačeno značkou pozor chodec.

Takové místo pak sice nadále nebude přechodem, ale bylo-li by vyznačeno, vozidla by sice neměla povinnost dát chodci přednost, ale platilo by na něm cca to, co před rokem 2000 na všech přechodech, tj. chodec nesmí řidiče omezit, řidič chodce ohrozit. Tj. řidiči by na takto vyznačeném místě chodce určitě respektovali více.

Místo pro přecházení zde bylo realizováno vzhledem k minimálnímu pohybu chodců. Nicméně pokud v zákoně nemáme značení pro místo pro přecházení a víme-li, že zde jsou vysoké intenzity provozu vozidel, realizace přechodu by zde nebyla nijak problematická. malé počty chodců by dopravní proud nijak výrazně nezdržovaly a chodci, co tudy jdou, by nemuseli čekat dlouho a dostali by "přednost".

Jen je tady ta zrada, že pak přes koleje už skutečně přechod být nemůže. Když je před kolejemi přes vozovku, chodci se často zapomenou a jdou na "přechodu" i přes koleje, což vytváří nebezpečné situace v konfliktu s tramvajemi. Domnívám se, že i proto zde bylo zřízeno místo pro přecházení jako celek. Při řešení a případné obnově přechodu je tak třeba dbát i na tohle.
18.02.2012 v 10:25    

Martin Šubrt: Musím souhlasit s panem Malým, tu souvislost s výjezdem ze směrového oblouku jsem si neuvědomil. Při jízdě z centra se tam to místo pro neznalého řidiče objeví velmi náhle, navíc řidič musí ještě objíždět vysunutý dělící ostrůvek. Tj. skutečně by při existenci přechodu mohlo nadále docházet k ohrožení chodců, kteří by očekávali, že jim na přechodu řidič dá přednost. Proto odvolávám větu, že by zde realizace přechodu nebyla nikterak problematická a sypu si popel na hlavu. Problematická by určitě byla a nesouhlasu policie rozumím.
13.03.2012 v 22:33    

Tomáš Peisker: Přechod Keplerovy ulice v místě bývalého vojenského hřbitova je součástí přirozeného komunikačního spojení pro pěší mezi Střešovicemi a Pohořelcem. Odkaz na možnost překonání frekventované komunikace po značeném přechodu na křižovatce ulic Jelení/U Brusnice mi nepřijde uspokojivý - pro chodce se jedná o prodloužení trasy o 400-500 m.
Problematické se mi zdá neoznačení "místa na přecházení" , jenž je definované stavební normou, ale v zákoně o silničním provozu je zmíněno jen velmi vágně (§54/1). Jeho existenci v daném místě vnímavý chodec asi vytuší, ale pro řidiče je nejspíš zcela neodhalitelné.
Zrušení značeného přechodu a nenahrazení tohoto místa jiným značením (viz. výše) proto považuji za úlitbu řidičům na úkor chodců.
Lze jen doufat, že po otevření podzemní kumunikace v této oblasti a zklidnění provozu na ulicích Keplerova/Jelení se nejde více vůle pro usnadnění pohybu chodců.
31.03.2012 v 23:55    

h.: Ve stejnou dobu jako výše uvedený přechod byl zrušen také další přechod přes Keplerovu ulici u křižovatky do ulice Hládkov (příchod ke gymnáziu a zastávce tramvaje), krátce poté, co byl upraven pro invalidy. Kdo schválil (a hlavně zaplatil) úpravu obou přechodů krátce před jejich zrušením? Nyní mezi zastávkami Pohořolec a Brusince neexistujemísto, kde by chodci mohli bezpečně přejít vozovku.
05.04.2012 v 08:26    

Jan Lipavský: A co to osadit samaforem na tlačítko pro chodce?
11.11.2013 v 19:07    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Keplerova, Praha 1

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Rozpadající se dlažba Na Poříčí

Praha 1, 25. listopad 2013 Vyřešený

Legerova x Vinohradská

Praha 1, 12. květen 2019 Vyřešený

Nepřehledný bariérový přechod v ulici Čiklova

Praha 4, 03. říjen 2016 Vyřešený

Doplnění přechodu a zrcadla v ulici Jeřabinová

Praha 5, 15. prosinec 2020 Vyřešený


Zobrazit všechny podněty