Zbytečný pruh silnice na Vršovické ulici

Na ulici Vršovická, v krátkém úseku mezi tram. zastávkou Nádraží Vršovice a zastávkou Otakarova, je silnice čtyřproudá, byť k tomu není praktický důvod - po celé několikakilometrové délce ulice Vršovická postačuje jeden pruh, zbylý prostor slouží pro parkování aut. I v 'dopravní špičce' je přitom tento úsek téměř bez aut.

Uvedený čtyřproudý úsek svádí (především v nočních hodinách, kdy je silnice 'svádivě' prázdná) řidiče k tomu, že mezi tramvajovými zastávkami výrazně překračují povolenou rychlost, což vede:

1) zvýšení hluku (při vzteklém předjíždění jedinců se sportovními auty, motorkami apod., troubení na ty, co dodržují 50 km/h) - to ruší zejm. obyvatele a návštěvníky sousedícího parku, ale i chodce

2) ohrožení zabočujících aut k Lidlu a benzince (u většiny aut dochází k prudkému brždění)

3) ohrožení chodců na třech frekventovaných přechodech, umístěných na třech odbočkách z uvedeného úseku (odbočka k benzince, k Lidlu, a k parku - před žel. mostem)

Změna na jeden proud v každém směru by vedla:

1) ke zvýšení možnosti parkování pro obyvatele Vršovic o několik set parkovacích míst

2) snížení hluku a rizika nehody, snížení emisí při akceleraci

3) snížení rizika smrtelného úrazu chodců na přechodech, díky nižší rychlosti aut (osobně jsem za půlrok, co zde žiji, několikrát uskakoval rychle jedoucímu autu)

4) možnost obnovit přechod pro chodce v půli cesty mezi zastávkami - v současnosti není možné přejít do protějšího parku a výběhu pro psy (směrem k nádraží) bez velké zacházky, proto park nevyužíváme

Stačilo by přeznačit značení na silnici - vyznačit parkovací místa a cyklopruh posunout z okraje vozovky směrem ke středu. Tato úprava by tedy neměla být ani finančně náročná.

POZN.: Pokud by při posuzování žádosti pomohla petice, podepsaná obyvateli okolních budov, že s uvedeným souhlasí, rád její vznik iniciuji.

Zaslal: Anonymní uživatel, 12.10.2012 v 18:19

Praha 10-
 
 

Vršovická, Praha 10

Aktualizace podnětu

19.11.2015

Chodci Sobě přidal následující aktualizace podnětu:

Vytvořen parkovací pruh, cyklopruh a místo pro přecházení s vyčkávacím prostorem pro chodce před kolejemi, v přilehlém úseku toho místa je parkování přerušeno a rozhled zajištěn.

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10

Děkujeme!


 
 
 


Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 15.10.2012 08:37

Dobrý den,

vzhledem ke skutečnosti, že Vršovická je místní komunikací I. třídy, kde příslušným silničním správním úřadem je odbor dopravních agend MHMP, předáváme váš podnět k řešení tomuto úřadu i s názorem viz níže.

Že by realizací vašeho návrhu došlo ke zpomalení průjezdu vozidel daným úsekem je velmi pravděpodobné, s jednotlivými vašimi argumenty ale nesouhlasím:

1) troubení a vzteklé předjíždění by vznikalo právě v případě zúžení na jeden jízdní pruh, nyní mají rychlejší vozidla prostor k nekonfliktnímu předjetí,

2) odbočující vozidla mají „svůj“ vlastní pravý pruh a mohou být jednoduše objížděna levým pruhem, vozidla za nimi brzdit nemusí. Naopak rozhled při výjezdu na Vršovickou by se výrazně zhoršil a byla by ohrožena vozidla od Lidlu a benzínky vyjíždějící,

3) chodci ohroženi nejsou, protože vlivem výše uvedeného odbočující vozidla mohou v klidu vyčkat, až chodci vyklidí prostor. Naopak po vzniku parkovacího pruhu by se výrazně zhoršil rozhled na chodce z odbočujícího vozidla.

S ohledem na výše uvedené bych tudíž předpokládal více brzdění, více rozjezdů, více hluku a emisí. Vzniklo by cca 100 parkovacích míst, o jejichž nekomplikovaném využití nejsem zcela přesvědčen, neboť zde ke komunikaci nepřilehá zástavba a zejména ze strany parku lze očekávat vykrádání parkujících vozidel. S přechodem pro chodce by muselo na obou stranách vzniknout místo pro vyčkání chodců před tramvajovým tělesem (tak jako u SSZ před křižovatkou s ulicí U Vršovického nádraží) a bezbariérová úprava obrub, realizace by mohla proběhnou až po vydání stavebního povolení. Hojně je rovněž kritizováno vedení cyklopruhu podél parkujících vozidel (dále z centra), kde nastává možnost ohrožení cyklisty otevřením dveří.

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 15.10.2012 15:40

Ing. Daniel Čech: Doplňuji ještě vyjádření ODA MHMP.


Dobrý den,

tento podnět bude předán na TSK k posouzení.

Děkuji s pozdravem

Mgr. Tomáš Svoboda
Odbor dopravních agend MHMPPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

JŠ: Dobrý den, pane Čechu,

musím nesouhlasit s Vámi uvedenými body 1 - 3. Vámi uvedené námitky by platily, pokud by opravdu řidiči pravý pruh užívali pouze pro odbočování. Skutečnost je taková, že v obou pruzích jezdí řidiči souběžně rychlostí výrazně překračující 50 km/h, takže je nebezpečné jak prudce zpomalit a odbočit z hlavní silnice, tak na ni najet a zařadit se mezi rychle jedoucí auta.

Na druhou stranu - pokud by se z pravého pruhu, kromě parkovacích míst, vytvořily také odbočovací pruhy, opravdu by se výrazně zvýšila bezpečnost i komfort pro řidiče.

Co se týče rizika vykrádání aut - to hrozí pouze na straně parku, nikoliv na straně s benzinkou. Znám ale vícero podobně rizikových míst, kde auta běžně parkují. Nicméně souhlasím, že na této straně by mohlo být vhodnější vytvoření pouze odbočovacích pruhů a umístění překážek ("retardérů"), které by na jinde vozovku zužovaly.
15.10.2012 v 16:31    

VN: Dobrý den, jako obyvatel ulice U vršovického nádraží úsek dobře znám. Domnívám se, že by pomohla hlavně instalace foto radaru na začátku i na konci úseku (u školy a u železničního mostu).

Velmi bych souhlasil se zrušením jednoho pruhu a jeho nahrazení komfortní cyklostezkou stavebně oddělenou od automobilového provozu.

Rozšiřování parkovacích míst na hranici s Prahou 2 by z Vršovické jen udělalo rušné parkoviště pro dojíždějící do centra města.
26.02.2013 v 20:56    

JŠ: VN: Pokud by to bylo "průchozí", cyklostezka oddělená od automobilového provozu by byla ideálním řešením. Parkování jsem považoval za kompromis mezi zájmy námi, obyvateli Vršovic, a automobilisty, kteří - jelikož mnohdy pocházejí z jiné části Prahy - by mohli vnímat rušení pruhu jako omezování osobní svobody.

Ať už řešení bude jakékoliv, byl bych pro vytvoření "místa pro vyčkání chodců před tramvajovým tělesem (tak jako u SSZ před křižovatkou s ulicí U Vršovického nádraží) a bezbariérové úpravy obrub", tak jak píše p. Čech. Odhadem kilometrový odstup mezi přechody je zjevně příliš velký a chodci velmi často nebezpečně přecházejí přes silnici a tramvajové koleje. Stává se to skutečně často na to, aby město nechalo své občany svému osudu s odkazem na "pravidla silničního provozu". Život v Praze se těmto pravidlům podřizuje podle mého až příliš... Pochopitelně - je to věc názoru.
09.07.2013 v 21:30    

Jindra: Předpokládám, že problém mají hlavně obyvatelé nového domu postaveného nedávno u této silnice, ketrá měla (možná i má) ještě označení městského okruhu. Dvouprodouvá situace zde umožnuje nevytvářek konfliktní provoz při odbočování k Lidlu.
Chodci mohou použít souběžný chodník v ulici, kde bývávala konečná bus.
Podchod měl vyřešit developer, který tuto asi špatně odhlučněnou budovu postavil. Předchod bude zvyšovat emise s důvodu častého zbytečného zastavování vozidel, pro obyvatele nového domu se špatnou obslužností (chybý podchod).
Pisatel nemá co uskakovat projíždejícím vozidlům. protože při přecházení je nesmí ohrozit. Pokud to nezvládá, má použít světelné přechody 300m na každou stranu. Občas zde z Lidlu přecházím na nádraží či do Ukrajinské a na žádnou nebezpečnou situaci nebo nemožnost přejití z důvodu provozu jsem nezažil.
Otázka je, proč se toto povoluje. Stejná situace bude brzo v Petrovicích , kde se na bývalé okružní komunikaci sídliště vesele staví. Nebo po stavb2 Baumaxu nastala na Chodovské či Arkád na Pankráci. Pokud někdo staví bytový dům, pakroviště, obchoďák má zajistit speciálně na provozně silných komunikacích mimoúrovňové napojení a to i s nadchody a podchody. a ne tam nasekat mraky semaforů.
14.05.2014 v 13:29    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Vršovická, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Věčně neprůchozí křižovatka Kralická × Za Poštou

Praha 10, 18. prosinec 2017 S odpovědí

Zdevastované lavičky u parku Gutovka.

Praha 10, 17. květen 2016 Vyřešený

Chybějící přechod pro chodce

Praha 2, 10. prosinec 2016 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty