Slalom mezi dopravními značkami na chodníku

Dvě dopravní značky jsou zcela nesmyslně umístěny uprostřed chodníku a spolu se sloupy veřejného osvětlení tvoří dokonalý slalom a úzké místo např. pro kočárek. Předpokládám, že umístění nesplňuje ani normy pro slabozraké.
Návrh řešení: značky umístit na blízké sloupy VO nebo mimo chodník (na tyči zahnuté směrem k vozovce).

Zaslal: Michal Vokáč, 14.08.2012 v 12:20

Praha 15-

Vladycká, Praha 15

Aktualizace podnětu

21.11.2012

Zdeněk Havel přidal následující aktualizace podnětu:

Na základě upozornění provedl vlastník komunikace změnu umístění dopravních značek tak, aby průchozí profil byl jednotný.

Zdeněk Havel
vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 15
Komunikace o řešení podnětu

Podnět byla odeslán. Poté, co obdržíme odpověď od příslušné městské části nebo jiné odpovědné instituce, které bude podnět předán, zveřejníme ji na tomto místě.

Diskuze

Tomáš: Tyto svislé dopravní značky jsou umístěny vskutku nevhodně, ale stačilo by je přisunout blíže k obrubě. Svislé dopravní značky je možno umísťovat 0,5 od hran obruby.
19.08.2012 v 08:50    

Zdeněk Havel - ved. OD: Průchozí šířka chodníku při umístěných dopravních značkách je ve všech případech více jak 1,5 m a je i pro průchod s kočárkem dostatečně široký.
Z hlediska osob se zrakovým postižením je tato DZ považována za nepředvídatelnou překážku, na níž nejsou předem upozorněni žádným hmatovým prvkem.
Z hlediska příslušných technických podmínek :
Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro cyklisty) podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201. Nosné konstrukce značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru pro chodce, a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m.

Odbor dopravy investora stavby obytného souboru na tento stav upozorní se žádostí o přesun DZ. současný stav však není v rozporu s bezpečností silničního provozu.
10.10.2012 v 13:17    

Chodci Sobě: Děkujeme panu Havlovi za aktualizaci podnětu a fotografii upraveného místa.
21.11.2012 v 10:19    

Michal Vokáč: Díky! Konečně to vypadá jako chodník a ne šikana chodců. Osobně si myslím, že splnění normy ještě neznamená dobré řešení. Pokud navíc norma umožňuje znevýhodnění nejslabších účastníků silničního provozu (tj. chodců) umisťováním překážek do jejich průchozího prostoru, tak ji považuji za špatnou. Od odpovědných úřadů bych čekal, že se to budou snažit alespoň kompenzovat v rámci svých možností (schvalování projektů, kolaudace apod.). V každém případě děkuji za dodatečné vyřešení.
21.11.2012 v 11:00    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Vladycká, Praha 15

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Oprava chodníku v ulici Doupovska

Praha 15, 17. říjen 2014 Vyřešený

Rozbitý retardér před přechodem u školy

Praha 15, 01. duben 2013 Vyřešený

Zvlněná dlažba v ul. Na Příkopě

Praha 1, 20. březen 2018 Zaslaný

Utržený schod před Divadlem na Fidlovačce

Praha 4, 01. květen 2017 Vyřešený


Zobrazit všechny podněty