Nebezpečné parkování Vršovická - Lidl/rezidence/čerpací stanice

Na Vršovické ulici 1525 je prodejna Lidl (má vlastní parkoviště, které je privátní, přesto si lidé myslí, že je to prostor pro bezplatné parkování. Po zavírací době je přes noc parkoviště naplněno minimálně z 60%)
V tomto uzlu je současně příjezd k čerpací stanici MOL a do rezidence Havlíčkovy sady. Komunikace je osazena dopravním značením, které není respektováno, a ve špičkách dochází k nepřehledným situacím, které dříve nebo později skončí zraněním chodců či havárií nevhodně parkujících aut.

Zaslal: Ivan Hurník, 23.09.2018 v 22:49

Praha 10-

Vršovická, Praha 10

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 25.09.2018 06:19

Dobrý den,

dozor nad dodržováním pravidel provozu přísluší policii ČR a Městské policii, tam je potřeba se s takovými podněty obracet. Městskou policii jsem požádal, aby se na problematiku neprůjezdnosti příjezdové komunikace zaměřila. Co se týče zneužívání privátního parkoviště, jeho provozovatel si ho bude muset uhájit vlastními silami.

S pozdravem

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 27.09.2018 18:31

Ještě odpově´d z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme vám za zaslaný podnět.

S převýchovou nepořádných a neohleduplných občanů to však není snadné.

Vámi zmíněné parkoviště se nachází v k.ú. Vršovice, parcel.č. 1037/1 ve vlastnictví BAU - INVEST PROPERTY 2017 s.r.o.

Bohužel Vám však musíme sdělit, že Vámi podaný podnět není ve správě hlavního města Prahy.
Odpovědní jsou vlastníci, nebo správci objektu či pozemku, kteří pozemek spravují anebo mají v pronájmu.
Magistrát hl. m. Prahy je v takovémto případě značně omezen a nemůže zjednání nápravy vlastníkovi pozemku nařídit.
Je nám líto, že Vám nemůžeme zaslat příznivější odpověď.V případech, které vyžadují provedení neodkladného zákroku, úkonu nebo jiného opatření, k němuž je zákonem zmocněna Městská policie hl. m. Prahy, zejména je-li ohrožen život, zdraví nebo majetek, je-li páchán trestný čin nebo bezprostředně dochází k jinému protiprávnímu jednání, doporučujeme obrátit se na Centrální operační středisko MP prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 156 nebo na místně příslušný útvar MP (adresy, telefonní čísla a další kontakty jsou dostupné na www.mppraha.cz). Případně je možné požádat o pomoc kteréhokoliv strážníka ve službě, pokud právě neplní naléhavější úkoly.

Budeme rádi, pokud společně budeme moci nadále řešit pouze konkrétní věci spadající do oblasti pražské dopravy, úklidu komunikací a veřejných prostor.

S pozdravem
tým zmente.toPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Vršovická, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Smazaný přechod před Creme de la Creme

Praha 10, 12. květen 2021 Vyřešený

Umístění zpomalovacího retardéru v ulici Tolstého

Praha 10, 06. květen 2018 S odpovědí

Stání aut na chodníku

Praha 4, 29. duben 2012 S odpovědí

Parkování na chodníku poblíž metra Kobylisy

Praha 8, 27. listopad 2014 Bez odpovědi


Zobrazit všechny podněty