Chybějící přechod pro chodce Na Petynce x Na Zástřelu

V křížení ulic Na Petynce a Na Zástřelu. Obě ulice jsou v havarijním stavu, bez vyznačených přechodů pro chodce a míst pro parkovaní. Díky tomu se parkuje v křižovatce na místě přechodu pro chodce.

Zaslal: Michal Hrehor, 10.06.2018 v 22:45

Praha 6-
 
 

Na zástřelu, Praha 6

Aktualizace podnětu

21.11.2020

Marie přidal následující aktualizace podnětu:

Stále přetrvává stejný stav jako před rokem s tím rozdílem, že se stále více vozidel naučilo projíždět touto zónou a ještě větší rychlostí. Odbor dopravy neřeší vůbec nic, jenom hledá výmluvy jak je cokoliv změnit. Vytvořit přechod pro chodce , vyměnit dlazebni kostky za asfalt nebo opravit chodníky nic z toho nebylo dodnes realizováno.Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 03.07.2018 07:05

Dobrý den,
přechody se umisťují v souladu s požadavky ČSN 736110, kde se do grafu dosadí počet přecházejících chodců ve špičkové hodině a počet vozidel ve špičkové hodině a z těchto hodnot vyjde bod v určité oblasti grafu (I. - není třeba úprav, II. - je vhodné umístit přechod pro chodce, či místo pro přecházení, III. - přechod s dělícím ostrůvkem, IV. - světelná signalizace). Limitními hodnotami je například 400 vozidel a 200 chodců, nebo 700 vozidel a 50 chodců atd. Těchto hodnot zde doprava nedosahuje a z tohoto důvodu je umístění přechodu nadbytečné. K umisťování nadbytečného dopravního značení se pak dotčený orgán - Policie ČR staví negativně v souladu s ust. § 78 odst. 2 z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. O umístění přechodu pro chodce tedy neuvažujeme.
S výtkami na stav komunikace se lze obrátit na správce komunikace (www.tsk-praha.cz - sekce Hlášení závad).
Lokalita je zahrnuta do připravované etapy rozšíření zón placeného stání, což by mělo přispět k vymístění vozidel "přespolních" řidičů a uvolnění parkování pro rezidenty. Parkování v křižovatce je samozřejmě již nyní dopravním přestupkem, postižitelným dle zákona. Po zavedení zón počítáme, že Městská policie se více zaměří na parkování v zóně se zákazem stání mimo vyznačená místa.

S pozdravem

Ing. Dana Charvátová
vedoucí Odbor dopravy a životního prostředí
Úřad městské části Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 25.09.2019 06:18

Dobrý den,

dne 17.9.2019 byl v ranní dopravní špičce proveden krátký kontrolní průzkum, jenž potvrdil správnost předcházející odpovědi na podnět. a konstatoval následující:

- situace s parkováním se nesporně zlepšila. Před zavedením ZPS zde parkovala vozidla v křižovatce na obou nárožích i v návazném úseku, při aktuální kontrole v křižovatce nestálo žádné vozidlo, nicméně 3 vozidla parkovala v ulici Na Petynce naproti kontejnerům (mimo vyznačené parkovací plochy - těsně před křižovatkou, tedy v rozporu s dopravními předpisy). Jde o dopravní přestupek, spadající do gesce Městské policie a Policie ČR.
- při průzkumu bylo během 15 minut zaznamenáno 14 přecházejících chodců přes ulici Na Petynce (tj. 56/ hod.), 13 vozidel projelo západním ramenem křižovatky (2 zdola, 11 projelo přímo), 15 vozidel odbočovalo dolů směrem k ulici Radimova, tj. na západním rameni 52/hod., na východním 60/hod. Pokud tedy do grafu doplníme vyšší hodnotu frekvence vozidel (s ohledem na přístup k zastávce BUS Kajetánka je tato východní strana pro pěší atraktivnější), pro vybudování přechodu je limitní hodnotou 500 chodců/hod. (tedy 9x více, než bylo zjištěno). Pokud dosadíme 56 chodců, limitní hodnotou je cca 700 vozidel/hod. (11,5 x vyšší, než bylo zjištěno). Přes ulici Na zástřelu přešli 2 chodci (8/hod.), z čehož plyne limit cca 900 vozidel/hod. (13x více, než bylo zjištěno).

Jak potvrdil nový průzkum, zde opravdu není problém bezpečně přecházet a umístění přechodu ani v jednom směru nemá žádné opodstatnění. Dovolím si tedy odkázat na zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací, konkrétně na § 54. Vozovku je možné přecházet kdekoliv s výjimkou, že blíže než 50 m je světelně řízená křižovatka, přechod, podchod, nebo nadchod, nebo tam, kde je zábradlí, či jiná zábrana.

S pozdravem

Ing. Jiří Lála
místostarosta Městské části Praha 6
odpovědný za oblast dopravy
Úřad městské části Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 25.11.2020 21:00

Dobrý den,

zde je odpověď z MHMP, kam jsme podnět zaslali k řešení (a kde je veden pod ID UPE54202009500 v systému Změňte.to pro případnou další komunikaci):

"Dobrý den,

zaslaný podnět jsme v pořádku přijali a předali jsme jej kompetentnímu řešiteli k vyjádření. Jakmile obdržíme odpověď, ihned Vás budeme informovat o stavu řešení.

Pokud by Váš podnět přestal být aktuální, například dojde-li dříve k nápravě či změně, prosím informujte nás.

Děkujeme za trpělivost a užitečný tip.

S pozdravem a přáním hezkého dne

tým změňte.to "Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 27.11.2020 17:16

Dobrý den, obdrželi jsme vyjádření příslušného oddělení Úřadu městské části Praha 6:

„Dobrý den,

přecházení v tomto místě jsme řešili již v roce 2018 a poté znovu v roce 2019. Místo se nachází v zóně Tempo 30, kde se dle příslušných Technických podmínek (TP) 218 přechody zpravidla neumisťují a pokud ano, tak v místech zvláštního zřetele (např. před základní školou), nebo tam, kde je vysoká intenzita přecházejících chodců a projíždějících vozidel. Potřebnost přechodu určuje graf v ČSN 736110 Projektování místních komunikací, kde se na jednu osu vynáší frekvence přecházejících chodců ve špičkové hodině a na druhou frekvence vozidel. Limitními hodnotami, kdy je již potřeba přecházení řešit přechodem, či místem pro přecházení je například 600 vozidel a cca 85 chodců. Na základě opakovaného podnětu z portálu Chodcisobě byl vloni proveden krátký dopravní průzkum. Během 15 minut bylo zaznamenáno 14 přecházejících chodců přes ulici Na Petynce (tj. 56/ hod.), 13 vozidel projelo západním ramenem křižovatky (2 zdola, 11 projelo přímo), 15 vozidel odbočovalo dolů směrem k ulici Radimova, tj. na západním rameni 52/hod., na východním 60/hod., na jižním 68/hod. Jak je vidět, zjištěné intenzity jsou o řád níže, než limitní. Z uvedeného vyplývá, že přechody jsou zde opravdu zbytečné. Jinou věcí je parkování vozidel v křižovatce mimo vyznačená stání (na sklonku roku 2018 zde vznikly zóny placeného stání, kdy se i vodorovným značením ujasnilo, kde lze a kde nelze parkovat). Parkování vozidel v křižovatce mimo vyznačená stání v zóně zákazu stání je však dopravním přestupkem, jež má řešit Městská policie HMP a není to důvodem pro umístění zbytného přechodu pro chodce."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Naše Petynka: Vážená paní inženýrko Charvátová,
po přečtení odpovědi přemýšlím nad Vaší kompetentností a Vaše naprostá lhostejnost mě šokuje.
Můžete prosím laskavě poradit všem lidem kteří bydlí v ulici na Petynce a okolí, včetně studentů z vysokoškolských kolejí a školáků kteří každý den chodí do školy Komenského kde se dá bezpečně přecházet komunikace Na Zástřelu?????? Každý den zde přechází stovky lidí, protože jinde se přejít tato ulice prostě nedá. Jak je možné, že podle Vás zde doprava nedosahuje limitních hodnot, když zde jezdí jedno auto za druhým a naopak jinde, kde jsou přechody a zpomalovače je intenzita podstatně menší, například v sousední ulici ve Sřešovičkách?????
Po rozšíření parkovacích zón se situace nezměnila, nadále se parkuje v křižovatce. Jediné co jste zajistila, je zpoplatnění parkovaní pro rezidenty nic víc!!!!
Vůbec se nepodivuji nad katastrofální dopravní situací která panuje po celé Praze 6 pokud jí řešíte podobným způsobem nebo spíše neřešíte. Moc prosím v příštích volbách už nekandidujte!!! To asi pomůže nejvíce.
Děkuji.
15.01.2019 v 16:24    

Malačová: Proč ta Charvátová vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí
Úřadu městské části Praha 6 neodpověděla na podnět z 15.01.2019 v 16:24 ?

Udělalo se tam na té křižovatce Na Petynce x Na Zástřelu sčítání dopravy?
Pokud, ano, zveřejněte jeho výsledky.

Charvátová se sama nedokáže a nebo umí ozvat za Prahu 6, že je ta komunikace ve špatném stavebně technické stavu? Ona neumí zařídit opravu?? Nač tam potom je?

Co nám na to zde napíše starosta Prahy 6 Kolář? Zajímá ho bezpečnost našich dětí?
12.09.2019 v 15:10    

Naše Praha 6: Vážený pane inženýre Lálo,
v ulici na Petynce bydlíme již delší dobu a mohu Vám zcela objektivně sdělit, že situace se naopak dramaticky zhoršila poté co došlo k zprovoznění tunelu Blanka a vytvoření parkovacích zón. Nechápu jak můžete konstatovat takovou nepravdu, že se situace naopak zlepšila!!! Je to jak byste plivnu do obličeje všem lidem co zde bydlí. Mohu vám doložit, popřípadě každý den zaslat foto jak zde dochází k parkování v křižovatce. Vaše kontrolující vozidla kontrolují pouze parkovací zóny a parkování v křižovatce je v podstatě nezajímá. Ti kteří nechtějí platit parkovaní parkují právě v tomto místě protože vědí , že vaše vozidlo je pokutovat nebude. Jsem si vědom, že dopravní přestupky má řešit městská policie, ale tu jsem v této ulici v podstatně nikdy neviděl procházet. Vyznačený přechod by odradil kohokoliv na tomto místě parkovat, bylo by možné bezpečně odbočit do ulice Na Petynce a zároveň bezpečně přejít ulici Na Zástřelu. Až zde dojde k nehodě nedej bůh ke zranění, budete to mít především Vy na svědomí. Pokud nechcete nic řešit a pomoci občanům P6 vždy se dá najít důvod proč něco nejde. Nezlobte se, ale místo energie kterou vynakládáte na přemístění sochy (byť souhlasím, že nepatří na P6) prosím vynakládejte úsilí na řešení problémů které jsou pro občany kteří Vás platí důležité. Ulice a chodníky Na Petynce je opravdu ostudný příklad stavu komunikace které nemá srovnání s žádnou civilizovanou zemí. Byl bych alespoň vděčný když byste se postarali o instalaci zpomalovačů rychlosti v horní části ulice Na Petynce jak je tomu v dolní části stejné ulice, protože v případě ucpání ulice Patočková a Vypichu zde jezdí jedno vozidlo za druhým neuvěřitelnou rychlostí. Výměna dlažebních kostek v ulici Na Petynce za tichý asfalt jak se před volbami slibovalo v místech kde je zvýšená intenzita provozu díky Blance by také pomohlo. Děkuji.
26.09.2019 v 23:36    

Kotleba: Vynakládejte UMČ Praho 6 úsilí na řešení problémů, které jsou pro občany, kteří Vás platí, důležité.
21.11.2019 v 21:27    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Na zástřelu, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Chodci a cyklisté v Šáreckém údolí

Praha 6, 20. červen 2012 S odpovědí

Přechod ulice Hennerova

Praha 5, 26. srpen 2022 S odpovědí

Chybějící přechody kolem parku Na Solidaritě

Praha 10, 08. únor 2016 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty