Nebezpečné přechody pro chodce v ulici V Olšinách

Chybné nastavení semaforů na křižovatce ulic V Olšinách x Pod Rapidem a V Olšinách x Průběžná. Zelená pro chodce je ve stejný okamžik, jako zelená pro vozidla odbočující doleva, kteří projíždí zmíněnými přechody. Řidiči i přes varovný oranžový signál chodce (a svou povinnost) nedávají chodcům přednost. Situace se zhoršila po rekonstrukci tramvajové zastávky Průběžná. Řidiči zejména ve směru Průběžná - v Olšinách (č. 3 na obr.) směrem do centra byli zvyklí, že chodci v okamžiku, kdy vjeli do vozovky, měli červenou a jezdí po paměti. Stejně nebezpečné jsou i ostatní křižovatky. Dne 18.10.2016 se na jednom z přechodů stala vážná dopravní nehoda - byl sražen 79 letý chodec, který musel být hospitalizován. Situace opakovaně a bezvýsledně hlášena obyvateli okolních domů na Magistrát hl .m. P.

Zaslal: Hana Nováková, 20.10.2016 v 14:09

Praha 10-
 
 

V olšinách, Praha 10

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 20.10.2016 15:19

Dobrý den,

nastavení světelných signalizací opravdu nezmění nikdo jiný než odbor dopravních agend MHMP, na který jakožto příslušný silniční správní úřad, se obyvatelé správně obracejí (pozn. Chodci sobě: předáváme také - Ing. Dražkovi z odboru dopravních agend MHMP, který ma na starosti SSZ). Ten může v případě potřeby požadovat po správci zařízení nechat zpracovat projekt úpravy a tu pak po projednání s Policií ČR stanovit. V tuto chvíli (podle mého názoru) probíhá zkušební provoz zařízení, který se musí před vydáním kolaudačního rozhodnutí vyhodnotit.

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 26.10.2016 10:42

Dobrý den,

na podnět jsem včera osobně upozornil speciální stavební úřad ODA MHMP, který stavbu SSZ povoloval. Byl jsem informován, že o podnětu už vědí (včetně vedoucího silničního správního úřadu) a na příští týden je domluveno jednání, kde se budou vzniklé problémy řešit. Totéž mi potvrdil příslušný projektant Eltoda s tím, že z hlediska legislativy je nastavení SSZ v pořádku, ale bude se hledat řešení, které by odstranilo problém, způsobovaný řidiči, kteří jezdí „po paměti“ (změna pořadí fází, vytvoření nové výhradně pro chodce atp., což ale může mít negativní vliv na kapacitu křižovatky).

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 08.12.2016 07:48

Situace na přechodu č. 3 byla vyřešena, nyní již chodci a vozidla nemají zelenou současně.

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 12.12.2016 21:00

Na vědomí viz příloha.

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10

Přiloha:
Soubor (pdf)


Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Pavel Calda: To se musí semafory zkoušet na živých lidech? Nestačilo by simulovat na počítači? V době virtuální reality mi to připadá trochu jako středověké řešení.
21.10.2016 v 23:47    

Daniel Čech: Simulovat, jak moc řidiči nebudou dodržovat pravidla provozu??
Jedná se o pojem ze stavebního zákona ("U stavby obsahující technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, dodržení podmínek stavebního povolení nebo integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu, stavební úřad může uložit ve stavebním povolení provedení zkušebního provozu. V takovém případě předem projedná se stavebníkem dobu trvání zkušebního provozu.").
Každý magistrátu zaslaný podnět se tudíž hodí a při vyhodnocování zohlední.
24.10.2016 v 07:44    

Pavel Calda: Děkuji za odpověď. Bohužel existuje také pojem "proveditelnost" či "funkčnost". Tj. zda je řešení dostatečně průchodné a zda je reálné, že ho budou zúčastnění dodržovat. Bohužel to, že něco odpovídá zákonu, ještě nezaručuje, že bude v praxi proveditelné, Pro hladké fungování je zapotřebí, aby řešení 1. odpovídalo zákonu 2. bylo funkční a proveditelné. Srdečně zdravím a už se nebudu do diskuze dále zapojovat.
24.10.2016 v 08:26    

Hana Nováková: Děkuji za aktivní řešení problému. Zadala jsem ho sem na základě diskuse FB skupiny Prahy 10, soubežně s tím šla i další upozornění na Magistrát a Prahu 10. Pro jistotu, aby se tím opravdu někdo zabýval.
26.10.2016 v 11:30    

Hana Nováková: Děkuji za vyřešení problému. :-) Kéž by to takto fungovalo vždy a všude.
12.12.2016 v 21:09    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)V olšinách, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Bezpečnější přechod pro chodce - Pod Strání

Praha 10, 02. říjen 2019 Vyřešený

Chybějící přechody pro chodce

Praha 10, 09. listopad 2016 S odpovědí

Přechod Vinoř

Praha - Vinoř, 08. srpen 2013 Vyřešený

velmi dlouhé čekání na zelenou

Praha 6, 11. únor 2012 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty