Parkování na chodníku a v zeleni

Parkující vozidla stále stejné firmy ničí zeleň a ohrožují chodce pojížděním po chodníku. Při nedávných silných deštích byla vyplavována uježděná hlína na nedaleký přechod. Denně tam tyto vozy parkují od cca 20h do 7h ráno mimo víkend již několik měsíců (bez postihu). Nedávno byly umístěny kameny pro zabránění pojíždění po zeleni. Řidiči to řeší parkováním přímo na trávníku.

Zaslal: Martin Kobylík, 16.06.2016 v 09:13

Praha 5-
 
 

Pražského, Praha 5

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 19.06.2016 09:39

Vážení pane Kobylíku,

děkujeme Vám za zaslání podnětu. Řešení přestupků při parkování vozidel je v kompetenci Městské policie Hl. m. Prahy. Váš podnět jsme proto postoupili Obvodnímu ředitelství MP pro Prahu 5 s žádostí o jeho prověření.

S pozdravem

David Horatius
referent Oddělení dopravní infrastruktury, památkové péče a ochrany přírody ÚMČ Praha 5Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 26.06.2016 08:43

Dobrý den,
na základě podnětu z níže uvedeného portálu byl prováděn intenzivnější dohled na nesprávné parkování v ulici Pražského. Kontroly byly prováděny jak v denní dobu tak i v noci s následujícím výsledkem:

- v denní době od 21.6. do 23.6. 2016 nebylo zjištěno parkování vozidel v rozporu se zákonem
- v noční době byly při kontrolách ve stejných dnech zjištěny každou noc dvě vozidla, která parkovala na místě kde to není dovoleno. Strážníci přestupky zadokumentovali a na vozidla umístili výzvy o podezření ze spáchání přestupku ( parkovací lístky ).

Této problematice se budeme v celé lokalitě sídliště Barrandov nadále věnovat.

S přáním hezkého dne.

komisař Bc. Lazar Vít
vedoucí okrskové služebny Barrandov
OŘ MP Praha 5Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Petra Valášková: Žádám pana Davida Horatiuse, referenta Oddělení dopravní infrastruktury, památkové péče a ochrany přírody ÚMČ Praha 5, aby nechal co nejdříve přivézt dva balvany obdobné velikosti jako tam již jsou a nechal je dát na okraj trávníku tak, aby tam už nikdy nemohla ona červená dodávka firmy Š beton parkovat. Je to levné a účinné!
Čiňte se pane Horatiusi a napište nám co jste udělal.
05.06.2018 v 15:32    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Pražského, Praha 5

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.