Nebezpečný chodník pod Palackého mostem na Smíchově

Průchod po chodníku(chodník na pravé straně ve směru jízdy aut) pod Palackého mostem na ulici Hořejší Nábřeží je velmi nebezpečný, protože chodník je zde velmi zúžen, hrozí vstup do vozovky, navíc na takto zúžený chodník neprakticky ústí schody z obou stran Palackého mostu. Není zde možnost použít chodník na protější straně, protože ten je úplně nepoužitelný a nevede prakticky nikam. Nabízí se zde jednoduché řešení a to umístit zde zábradlí včetně plastového zábrany, které by zabránilo přímému vstupu do vozovky. Zábradlí je možno umístit do obrubníků, aby nedošlo ke zúžení chodníku. Plastové kryty na zábradlí by také chránily chodce např. při dešti, kdy se na vozovce tvoří kaluže a průchod při prakticky nepřetržitém průjezdu aut je velmi nepříjemný. Stejně tak by zábradlí zabránilo možnému přímému vstupu do vozovky při neopatrném sestupu ze schodů z Palackého mostu. Zábradlí by mělo začínat cca. 10m před Palackého mostem(ve směru jízdy po Hořejším Nábř.) a stejně tak končit cca. 10-20m za mostem, protože v úseku chodníku za mostem(ve směru jízdy) stojí často zaparkovaná auta prakticky přes celý chodník...

Zaslal: Anonymní uživatel, 02.03.2012 v 09:16

Praha 5-

Hořejší nábř., Praha 5

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 07.03.2012 11:31

Dobrý den,
děkujeme Vám za informaci. Jelikož však s hledem na hustotu dopravního toku vozidel a bezpečnost provozu na ul. Hořejší nábř. není vhodným řešením prostá instalace zábradlí s bezpečnostním odstupem od vozovky 0,5 m, neboť by na chodníku zůstala průchozí šíře pro chodce ca 0,8 m., je námi připomínka přeposílána na odbor dopravy Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1. Ten může odsouhlasit zúžení jízdních pruhů (v současnosti ca 6,2 m) formou vodorovného dopravního značení, rozšíření chodníku, instalaci citybloků na vozovku apod. Na opačné straně bude zřejmě za posledním obytným objektem instalováno svislé dopravní značení - zákaz vstupu chodců.
S pozdravem

Ivan Růžička
vedoucí OD MČ Praha 5Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Jan Hlaváč: Řešení ve stylu ping pongu: odpovědnost pošleme dál a ono se to někde zamítne a zdůvodní.

Už z poukazu na hustotu provozu je zřejmé, že ke zúžení nemůže dojít. Kdo místo zná, ví, jaký je tam provoz.

Instalace zábradlí místo zúží minimálně (šířka 10cm?), ale zabrání nechtěnému pádu do vozovky dětí, běžců, cyklistů či vyhýbajících se chodců. Ano, chodník 2 metry by byl super, ale most nikdo nezbourá a zábradlí i když není nejlepším řešením, riziko střetu chodce a auta snižuje.
13.03.2012 v 07:19    

nick: Souhlasím s komentářem pana Hlaváče, zábradlí zúží chodník minimálně(samozřejmě pokud nepočítáme jako chodník i chůzi po obrubníku :). Neznám přesný předpis či vyhlášku, která přesně stanovuje vzdálenosti zábradlí od vozovky apod., ale mám za to, že v centru Prahy je takto nainstalovaných zábradlí nespočet a přesně nekorespondují s odpovědí viz,. výše ...odstupem od vozovky 0,5m....jako příklad uvedu zábradlí v ulici Újezd(poblíž ul. Říční), nebo zábradlí v ul. Smetanovo nábřeží/Karolíny Světlé, kde je podobně zúžený chodník. I tyto chodníky jsou instalací zábradlí nepatrně zúženy, ale!!! je zde především na prvním místě zohledněna bezpečnost průchodu daným místem, než pohodlnost šíře průchodu. Jsou to chodníky s daleko vyšší frekvencí chodců, kde by bylo na místě hovořit o nedostatečné šíři průchodu.... což se rozhodně nedá říct o průchodu na Hořejším Nábřeží, který ani z poloviny nedosahuje frekvenci chodců ze zmiňovaných podobných míst... nicméně Hořejší nábř. je jednou z hlavních dopravních tepen v centru Prahy a hustota provozu je zde vyšší než u zmiňovaných míst a nezabezpečený chodník(průchod pod Palackého mostem) je spojnicí oblíbené klidové zóny nábřeží, která slouží jako jak turistům, tak především pražanům k relaxaci a odpočinku a je zde na místě zajistit bezpečnost této zóny...
13.03.2012 v 12:25    

nick: oprava: ...Pražanům :)
13.03.2012 v 12:43    

nick: Podobný úsek je na protějším břehu Vltavy ve Vyšehradském tunelu, kde bloky se zabradlím jsou položeny zároveň s okrajem obrubníků a tedy vzdálenost zábradlí taky není 50cm od vozovky ... a viz. http://doprava.praha-mesto.cz/(jscfdkf1m3nrs455mhs3ibmb)/zdroj.aspx?typ=2&Id=78817&sh=1508225521
19.03.2012 v 22:01    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Hořejší nábř., Praha 5

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.