Chybějící průchod Mikanova-Práčská

STAV:
Vlastníkem vedlejšího pozemku byl nedávno znemožněn přímý průchod z ulic Mikanova a Mattioliho k zastávce MHD Práčská a přechodu přes ulici Práčskou. (Přechod byl před pár měsíci vybudován na základě tohoto podnětu: http://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/472/chybejici-prechod-pres-pracskou-u-zastavky-pracska). Vlastník vedlejšího objektu zavařil spojovací branku k chodníku a schodišti a plot opevnil ostnatým drátem, pokusy o dohodu selhaly. Tím obyvatelům zůstaly dvě možnosti: buď to celé obejít po Práčské (zarostlý chodník nebo rozbitý + za deště obrovské louže ve vozovce s rizikem ušpinění od aut) nebo se prodrat těch 15 metrů do prudkého svahu s houštinou (za deště rozbahněnou). Přes toto nepohodlí stezku houštinou používají denně desítky lidí a někdo dokonce ve svahu vykopal provizorní schody.
NÁVRH ŘEŠENÍ:
1) vybudovat rampu (sjízdnou pro kočárky a kola) z ulice Mikanova k ulici Práčská cca 10 metrů od plotu vedlejšího pozemku. (Pozor: MČ P10 se bude muset dohodnout s oním vlastníkem zeleného pásu mezi Mikanovou a Práčskou o využití potřebné plochy nebo na výkupu.)
2) vybudovat přechod přes ul. Mikanova a napojit tak rampu ke stávajícímu chodníku.
Děkuji,
Michal Vokáč s podporou Výboru SVJ Mattioliho 3248
Praha 10

Zaslal: Michal Vokáč, 03.06.2014 v 20:42

Praha 10-
 
 
 
 
 

Práčská, Praha 10

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 25.06.2014 15:27

Dobrý den,

níže zasílám reakci na dotaz z portálu chodci sobě.

Pozemek parc. č. 669/15 v k. ú. Záběhlice, na kterém navrhujete výstavbu rampy pro pěší a kočárky, je ve vlastnictví fyzických osob. Není veřejným prostorem, na kterém by mohla městská část realizovat stavbu, umožňující snadnější prostupnost územím.
Řešení spatřujeme v dohodě vlastníků jednotek v lokalitě ul. Mikanova s vlastníky tohoto pozemku.
Městská část v této situaci nemůže napravovat stav, který vytvořil developer zbudováním jednoho přístupového hrdla do celé lokality.

S pozdravem

Ing.arch. Pavel Ludvík
vedoucí oddělení koncepce a rozvoje
odbor životního prostředí, dopravy a rozvojePovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 19.02.2015 00:40

Dobrý den,
k dané věci za odbor stavební uvádím, že stavební úřad jedná na základě žádostí a požadavků stavebníků. Zjednodušeně - stavebník má stavební záměr, který v rámci řízení posuzujeme a výsledkem může být povolení požadovaného záměru nebo zamítnutí žádosti. Nelze v rámci pravomocí stavebního zákona ze strany stavebního úřadu vstupovat do řízení jinak. Pokud by původní stavební záměr nesplňoval zákonné požadavky, nebyla by stavba povolena. Jinou otázkou je, zda vlastníci by požadovali další řešení průchodu územím mezi jejich byty a komunikací Práčské. Samozřejmě mají možnost sami žádat o nový stavební záměr, je to plně na nich. Posouzení záměru by bylo pak v kompetenci stavebního úřadu.
Ve věci požadavku na průchod na komunikaci Práčská přes cizí pozemek s povoleným chodníkem (bez veřejného přístupu) uvádím, že uvedené lze řešit občanskou cestou a je plně na jednotlivých vlastnících, jak a za jakých podmínek se mezi sebou domluví.
S pozdravem

Ing. Dana Rafflová
vedoucí oddělení stavebního řízení
Odbor stavební ÚMČ Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Zlata Plachá : Ano, plně s podnětem souhlasím, neb touto strastiplnou " stezkou" denně chodím s dvěmi vnoučaty do školy a do školky, děti mě musejí pomáhat, abych se vyškrábala vůbec nahoru a běda když je po dešti, tak se kloužeme všichni. A ty schody z hlíny, ty jsou snad pro péráky neb tak obří krok zvláště u toho posledního nelze udělat. S obrovskou prosbou, ať už se s tím něco rozumného udělá Zlata Plachá
16.06.2014 v 09:58    

Michal Vokáč: Dobrý den,
dle vaší rady jsem o problému komunikoval s vlastníky pozemku a ten je ochoten pozemek potřebný pro vybudování rampy bezúplatně poskytnout. Problémem zůstává, kdo je schopen a ochoten takovou stavbu realizovat. Zde bych viděl úlohu MČ, která podobné stavby jistě realizuje a ne vždy jen na svých pozemcích.

Také bych se rád ohradil proti větě "Městská část v této situaci nemůže napravovat stav, který vytvořil developer zbudováním jednoho přístupového hrdla do celé lokality." a to ze dvou důvodů:
1. Pravděpodobně to byl Stavební odbor MČ Praha 10, kdo developerovi vydal stavební povolení.
2. Očekával bych, že když se jedná o věc veřejného prostoru, prostupnosti území a žádost desítek občanů, tak se ji MČ alespoň pokusí řešit. Má k tomu (na rozdíl od nás) odborný aparát.

Prosím o nové posouzení této žádosti vzhledem k nové skutečnosti (souhlas vlastníka pozemku s vybudováním průchodu) a navržení dalšího postupu.

Děkuji,
Michal Vokáč
09.02.2015 v 16:48    

Chodci Sobě: Vážený pane Vokáči, děkujeme za Vaši aktivitu a nové informace, komentář jsme zaslali na odbor ŽP, dopravy a rozvoje a radní pro dopravu s prosbou o další reakci.
09.02.2015 v 23:27    

Chodci Sobě: Ještě jsme napsali na stavební odbor.
10.02.2015 v 20:14    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Práčská, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Vyšlapaný chodník NA PALOUKU 26

Praha 10, 23. březen 2016 S odpovědí

Nebezpečné roští v Jihozápadní IV

Praha 4, 04. únor 2014 S odpovědí

Nebezpečný chodník Jižní XIII. x Jihozápadní IV.

Praha 4, 20. únor 2014 Bez odpovědi


Zobrazit všechny podněty