Chybějící přechody pro chodce v Petrohradské a Rostovské v P10

V ulici Petrohradská jsou pouze dva přechody pro chodce v její jižní části, od křížení s ulicí Sámova a v navazující Rostovské již žádný až k přechodu u Moskevské není. Tento úsek obou ulic je přitom velmi frekventovaný chodci, kteří se pohybují mezi dolními Vršovicemi u Botiče a tramvajovými zastávkami na Moskevské. Zároveň je zde značný automobilový provoz.
Ideální by bylo vytvořit přechod přes Rostovskou u křižovatky s Borodinskou (fota v přílohách), případně také přes Petrohradskou těsně před nebo za mostkem přes Botič.

Zaslal: Jakub Hornek, 10.08.2017 v 23:18

Praha 10-
 
 

Rostovská, Praha 10

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 17.08.2017 22:29

Dobrý den,

požadavek na zřízení přechodu přes Petrohradskou jsme již obdrželi i jinými cestami. Nově zřizované přechody musí vyhovovat vyhl. č 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. To znamená, že před samotným vyznačením přechodů je nutno stavebně upravit nároží, výšku obrub a instalovat zde hmatné pásy pro nevidomé. Dále je nutné zajistit rozhled na nové přechody s tím, že normové požadavky jsou výrazně přísnější než zákonem vyžadovaných 5 m před přechodem, čímž dojde k obyvateli často kritizovanému úbytku parkovacích míst v lokalitě (nejen těch nelegálních). Vyvolané stavební úpravy je možné realizovat až na základě projektu a vydaného stavebního povolení, to vše samozřejmě po zajištění potřebných finančních prostředků. Požadavek tudíž předáme Hl. m. Praze coby případnému investorovi akce jako námět pro rok 2018 k vyhodnocení a případně zajištění z prostředků BESIP.

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Rostovská, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Chybějící stromy v ulici V Olšinách

Praha 10, 26. červen 2013 Zaslaný

Nebezpečná křižovatka ulic V Remízku X U Akátů

Praha 5, 12. prosinec 2016 Zaslaný

SSZ Malovanka

Praha 6, 11. únor 2012 Zaslaný


Zobrazit všechny podněty