Nesmyslné najíždění automobilů do zastávky Ortenovo náměstí

Tramvajová zastávka Ortenovo náměstí ve směru na Dělnickou má nástup a výstup přes jízdní pruh automobilů vedený po vyvýšeném ostrůvku. Nesmyslné na tom je to, že jízdní pruh je před i za zastávkou veden po tramvajových kolejích. Jen v místě zastávky je veden do jinak parkovacího pruhu.

Navrhuji přeznačení jízdního pruhu na koleje. Lidi budou moci využít vyvýšený prostor pro čekání na tramvaj, sníží se počet střetů vozidel s chodci a přibudou parkovací místa před a za zastávkou.

Přiložený obrázek je ještě před rekonstrukcí, ale parkování odpovídá současnosti.

Zaslal: Petr Malý, 04.05.2017 v 22:40

Praha 7-

Ortenovo nám., Praha 7

Komunikace o řešení podnětu

Podnět byla odeslán. Poté, co obdržíme odpověď od příslušné městské části nebo jiné odpovědné instituce, které bude podnět předán, zveřejníme ji na tomto místě.

Diskuze

Martin Šubrt: Takové řešení neumožňuje stavební uspořádání tramvajové trati. Osy obou kolejí jsou od sebe vzdáleny 3 metry. Od osy celé trati k ose koleje u nástupní hrany je to tedy 1,5 metru. Vzdálenost od osy koleje k nástupní hraně je 1,35 metru (tak je vzdálena každá nástupní hrana zastávky od osy přilehlé koleje). Takže kdyby auta jela po kolejích, mají k dispozici jízdní pruh široký ne obvyklých 3,5 metru, ale jen 2,85 m, což je šířka, která je jaksi problematická v případě jízdy popelářů, autobusů, či větších dodávek, protože jejich šířka bez zrcátek je 2,5 metru. Proto v případě, že jsou tramvajové koleje od sebe vzdálené jen 3 metry, není zásadně doporučováno, aby byl postaven zastávkový mys a veškerý automobilový provoz mohl jezdit po kolejích. Auta proto musí najet do prostoru vídeňské zastávky, který je širší než 3 metry. Nebo nemůže být nástupní hrana zastávky u dveří tramvaje, musí být odsunutá a chodci vystupují prvním krokem do vozovky (viz zastávka Karlovy lázně). Ale pak zastávka není bezbariérově přístupná.

V Praze existuje jedna výjimka, která není považována právě z hlediska míjení protijedoucí tramvaje s širšími vozidly za bezpečnou, a to zastávka Právnická fakulta ve směru z centra. Další zastávkové mysy realizované v posledním období vznikly již v součinnosti s rozšířením osové vzdálenosti kolejí. Nuselské schody, Pod Karlovem, Bruselská, Krymská, Vršovické náměstí, Lazarská, Vodičkova apod.

V Holešovicích bohužel předchozí vedení radnice neumělo při projektování rekonstrukce trati Dopravnímu podniku sdělit, kde si představuje umístění zastávek a v jaké podobě si je představuje. Dlouho se řešil posun všech zastávek Dělnická za křižovatku, přidání zastávek Tusarova a U Průhonu i v opačném směru a jejich posun o blok jižneji/severněji, ale názor MČ se do doby stavebního povolení na reko trati nestabilizoval. Rekonstrukce tratí v Holešovicích proto proběhla při nezměněné osové vzdálenosti kolejí. Až poté nové vedení radnice požádalo TSK a DP o zřízení bezbariérově přístupných zastávek. Bez rozšíření osové vzdálenosti kolejí ovšem pak již mohly vzniknout na Dělnické, U Průhonu a na Ortenově nám. pouze zastávky vídeňského typu. A stejná vznikne také na Maninách.
13.05.2017 v 22:15    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Ortenovo nám., Praha 7

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Přístup ke kontejnerům na odpad

Praha 7, 04. duben 2014 Zaslaný

Čekání za zelenou pro chodce i vozidla

Praha 7, 30. březen 2012 Zaslaný

Nedostatečné veřejné osvětlení ulice Vršovická !!

Praha 10, 01. prosinec 2015 Vyřešený

Cyklisté jezdí rychle Žižkovským tunelem

Praha 3, 03. srpen 2016 Zaslaný


Zobrazit všechny podněty