Chybějící přechod pro chodce v ulici U Tvrze, P10

Ulice U Tvrze je frekventovanou ulicí s velmi omezenou možností přecházení. Velmi chybí přechod pro chodce mezi ulicemi Strnadova a železničním nadjezdem. Auta v tomto úseku jezdí rychle, přesto, že jsou zde zpomalovací pruhy před zatáčkou (auto často projede zatáčku rovně - tento víkend jedno skončilo za zdí botanické zahrady). Nejbližší přechod pro chodce je u restaurace Malešická Tvrz cca 300m. Mnoho lidí by tento přechod jistě ocenilo (průchod z ulice Ungarova, nová zástavba v ulici U Tvrze). V dnešní době přejít s kočárkem je na úrovni pokusu o vraždu dítěte :( .

Zaslal: Jaroslav Tlapa, 16.03.2017 v 13:44

Praha 10-
 
 

U tvrze, Praha 10

Aktualizace podnětu

27.03.2017

Jaroslav Tlapa přidal následující aktualizace podnětu:

Vzhledem k argumentaci, že navrhovaný přechod je příliš blízko zatáčce, posílám návrh na variantní umístění přechodu v ulici viz. obrázek. Nejsem dopravní expert, ale snažím se najít cestu jak část obce zpřístupnit chodcům, pokud naleznete jinou cestu, budu jen rád! Děkuji a přeji hezký den,
Jaroslav Tlapa
Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 16.03.2017 18:16

Pokud je přecházení vozovky někde životu nebezpečné, je rozumné tam vyznačit pro chodce přechod a úřední cestou je hnát do nebezpečí?

Jaká frekventovaná trasa pro obyvatele nové zástavby Ungarovy a U tvrze tady vede, resp. kam je potřeba po navrhovaném přechodu dojít?

ING. DANIEL ČECH

Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 23.03.2017 20:19

Dobrý den,

ostrůvek (šířka komunikace) ani prahy (sběrná komunikace s provozem MHD) zde nepřichází v úvahu. Značení (optická zpomalovací brzda) a dokonce ani směrový oblouk o malém poloměru řidiče nezpomalí (viz nedávno auto ve zdi). Jediné opatření, které na této komunikaci (u přechodu na zastávku směr do centra) byli obyvatelé ochotni uznat za dostatečné, bylo SSZ. Tam jeho instalace s ohledem na frekvenci chodců byla odůvodněná, o čemž v navrhovaném místě i přes vyjmenované teoreticky možné cíle pochybuji (podstatná by byla reálná intenzita).
Ale hlavně: přechody se situují tak, aby byla zajištěna včasná rozlišitelnost přechodů i chodců pro řidiče a dostatečný pohledový vztah mezi chodcem a řidičem. V obloucích musí být vždy zajištěna rozlišitelnost, ta je i pro sníženou rychlost 40 km/h 60 m, což zde nelze zajistit a činí to případný návrh, podaný vlastníkem komunikace, neprojednatelným v řízení před stavebním úřadem.

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvojePovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 29.03.2017 12:15

Pro info, co je potřeba vykázat a doložit, a jakým procesem to musí projít, pokud se má nějaká stavební úprava zařadit do celopražského seznamu BESIP (viz příloha).

Pak teprve nastává projektová příprava a proces získávání stavebního povolení.

Za zdůraznění stojí zejména:
Situační mapku se zakreslením lokálních center pěší dopravy (MHD, škola, OC aj.)

Informace o nehodovosti lokality, tj. průměrný počet všech nehod a nehod se zraněním za posledních 5 let.
Informace ze zkráceného dopravního průzkumu (popis chování uživatelů, dopravní zátěž – počty chodců, vozidel apod.)

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10

Přiloha:
Soubor (pdf)


Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 12.04.2017 10:19

Dobrý den,

na základě místního šetření byla potvrzeno že pro zřízení bezpečného a normě ČSN 73 6110 odpovídajícího přechodu nejsou v daném místě splněny rozhledové poměry a šířkové poměry komunikace. Dále je nutno konstatovat že pro zřízení přechodu zřejmě nejsou splněny ani požadavky na intenzitu chodců. Pokud by byl přechod zřízen zcela mimo přirozený tah pěších, nebude využíván a jeho opodstatnění je o to menší.

kpt. Ing. Zdeněk Plachý
vrchní komisař

+420 974 825 680
+420 731 195 450
Zdenek.Plachy2@pcr.cz
www.policie.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor služby dopravní policie
Oddělení dopravního inženýrstvíPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Jaroslav Tlapa: Pokud se přechod vybaví správnými doplňkovými opatřeními jako snížení rychlosti a dobré označení stane se z nebezpečného místa místo bezpečné a o to mi šlo! Před třemi roky na Plaňanské auto srazilo kolegovi mamku a ta to bohužel nepřežila. Krásný, označený přechod tam byl za cca 2 měsíce od nehody a od té doby nevím o žádné nehodě. Toto je má zkušenost jak fungují přechody pro chodce.

Kam tudy lidé chodí? -
V nejbližším okolí: cca 50m od navrhovaného přechodu je vstup do botanické zahrady, cca 15m do přechodu jsou kontejnery na tříděný odpad, běžný pohyb osob po čtvrti - vycházky se psi, výlety na kole procházka s dětmi/seniory/milenci :) atd. (silnice dnes rozděluje čtvrť na dvě autonomní území)
V širších souvislostech - fotbalové hřiště, hřiště na pozemní hokej a na druhou stranu k domovu pro seniory, Malešický lesopark, sportoviště Hektor až do Malešického parku. (týká se to především obyvatel z ulic: U Tvrze, Ungarova, Strnadova, Vydrova, Janderova a Chládkova + často zde přejíždějí cyklisté)

Chtěl bych Vám doporučit se do naší ulice někdy přijet podívat a pak mě možná lépe pochopíte. Začít vycházku 600 metrovým pochodem na nejbližší přechod a zpět, aby se člověk dostal bezpečně na druhou stranu silnice vám vezme chuť jít na druhou stranu......

Děkuji za vaši snahu a přeji hezký den,
Jaroslav Tlapa
18.03.2017 v 19:36    

nováček: Všechno co uvádíte je blíže od již vyznačeného přechodu. Přechod do zatáčky může chtít opravdu jen člověk, co neví o předpisech nic ( bezpečnostní prvky jako zpomalovací prahy asi máte na mysli? To vám obyvatelé přilehlých domů jistě poděkují :-))- až jim začne kvůli vaší lenosti praskat dům a z hluku nebudou moci usnout ).
20.03.2017 v 11:01    

jan šujan: Opravdu, nejbližší přechod je cca.600m..
Provoz aut je tam brutální, jděte se tam podívat, já tam jezdím denně. Přejít se nedá.

Asi by stálo za zvážení zřízení přechodu.
Pochopitelně to nejde okamžitě a hned u zatáčky.
Jestli tam bude ostrůvek nebo retardéry, nechme na zvážení.
20.03.2017 v 12:17    

Fuksa: Pane Nováčku, vyznačený přechod je do nové zástavby ulice U Tvrze kde je provoz téměř nulový, 10m za ním je závora. Přechod se dá klidně posunout o pár desítek metrů dál od zatáčky, ale zrovna u téhle by nevadil, protože maximální průjezdná rychlost v zatáčceje 30km/h.
20.03.2017 v 16:06    

Tlapová Zdeňka: Dobrý den. Zřízení přechodu není o lenosti, ale o tom, že člověk s dítětem (vlastně i bez dítěte) chce od takto frekventované silnice co nejrychleji zmizet! Pohyb při této komunikaci je i pro mně velice nepříjemný.
S pozdravem.
Zdeňka Tlapová
20.03.2017 v 16:39    

Pleskotová: Horní vstup do mimochodem velmi atraktivní Botanické zahrady, kam chodí rodiče i prarodiče s dětmi (krmit kačenky, koi kapry, želvy, podívat na pávy či do nového skleníku s exotickými rostlinami) je místo, kterému by přechod navrhovaný panem Tlapou a rozumně upřesněný panem Fuksou určitě prospěl.
Z ul. Vydrova a zdola z Hrdlořez (napojení na cyklostezky č. 1, A25, A43 a NS MČ Praha 9 JV stezka) poměrně vysoká frekvence cyklistů do ul. Ungarova.
Využily by také skupinky turistů, kteří sem logicky odbočí z NS Malešice do Botanické zahrady nabízející osvěžující klid v blízkosti frekventované silnice.
22.03.2017 v 23:28    

nováček: Pane Fuksa, přechod se jen tak posunout nedá a průjezdová rychlost 30 km/h určitě není ( viz výkřiky před vámi na velkou rychlost, trochu si protiřečíte ) a 600 m určitě není, to zas opravdu nepřehánějte.
Četnost chodců nulová, ale to nevadí, vykřičíme si přechod, kde zas nikdo nebude chodit ( protože se nadále bude přecházet nejkratší cestou a ne po přechodu ), že?
27.03.2017 v 15:27    

Jaroslav Tlapa: Pane Čechu, představoval jsem si přechod pro chodce jaké je u restaurace Malešická tvrz. Dokonce tady byl řešen ke spokojenosti občanů. (zmíněný přechod pro bezpečný přechod silnice, která je 300 metrů od navrhovaného nového přechodu)

Pane Nováček, rád bych reagoval na vaši reakci do diskuze. Rychlost 30km/h je v zatáčce, z druhé strany jezdí auta rychle (např. auto ve zdi botanické zahrady), protože je to dlouhý přehledný úsek. 600 metrů to je cestou tam a zpátky.
Četnost chodců rozhodně není nulová a po instalaci se ještě zvýší! Zatím se zde přejít téměř nedá.
Je mi líto, že přechody nevyužíváte a přebíháte silnici kde je to nejkratší. Já je používám rád!
Upřímně nechápu, proč se vám navrhovaný přechod nelíbí. Pokud zde jen jezdíte autem, neměl by vám vadit, protože jak tvrdíte tu nikdo nechodí. Pokud tu bydlíte a bojíte se, že až budete přebíhat do 50 m od přechodu dostanete pokutu tak by jste měl také vědět,že policie tu moc nechodí. Ona je ulice v tom provozu vážně nehezká :)
27.03.2017 v 20:51    

Patrik: Tak hlavně aby to nedopadlo jako o kus dál na Malešickém náměstí, kde se podobně vykřičel semafor, a výsledkem je, že akorát všechny nepříjemně zdržuje, řidiče i chodce, kterým kvůli čekání na zelenou často ujede i autobus, který by je na klasickém přechodu normálně pustil. Takže se tam běžně vesele přechází a občas dokonce i projíždí na červenou (když jede auto, chodec široko daleko nikde a na semaforu přesto červená)! Přeji všem, ať to tady dopadne lépe a ať třeba kvůli nějakým prahům netrpí šest domů okolo nich jako zvířata!
28.03.2017 v 09:26    

Jaroslav Tlapa: Pane Čechu, vidím, že práce s tím bude opravdu hodně. Chtěl bych vám touto cestou nabídnout svoji pomoc, abych jenom ´´neprudil´´. Klidně se na mě přímo obraťte a nebojte se mě zaúkolovat! mail: wwwiii@seznam.cz. Pokud byste mi poslal nějaký vzor, v jakém rozsahu a formátu to chtějí udělat, určitě ledasco dokážu! Navíc na to teď mám i čas, protože jsem na rodičovské dovolené :) Přeji hezký den.
31.03.2017 v 13:45    

Chodci Sobě: Pane Tlapo, jste skvělej!
02.04.2017 v 21:48    

Daniel Čech: Dobrý den,
nejde o práci, ale o to, že není co psát. Počet nehod chodců za posledních 5 let nula, lokální centra - typu škola, zastávka, OC, jak uvedeno v materiálu - nula (zahrada je otevřena pouze v pracovní době pracovních dnů, sportovní hřiště odtud přístupné není, v podstatě tak jde pouze o přístup k popelnicím), počty chodců minimální. Pokud mi sdělíte, ve kterou denní dobu tam lze nějaké zaznamenat, dojdu si v tu dobu intenzitu ověřit na místo, doposud jsme tam já ani kolegové s Policií nepotkali živáčka. Za této situace rozjíždět proces viz přiložený dokument se mi nejeví jako účelné (úkony s pojené se zařazením do Besipu, projekt stavebních úprav, projednání se síťaři, dotčenými orgány, stavební řízení, soutěž na dodavatele, čerpání finančních prostředků).
05.04.2017 v 10:18    

Jaroslav Tlapa: Dobrý den i vám, že tu nemáme zastávku nebo OC mě také mrzí, nicméně alespoň přechod by tuhle část Malešic trošku zlidštil a nebyla by to pouze ´´magistrála´´, která se skoro nedá přejít. No nedá se nic dělat a budeme čekat až někoho přejedou (omlouvám se za ironii, ale nedalo mi to). Pak bude moct začít třídit i důchodci z druhé strany, kteří se dnes bojí a třeba si udělat i vycházku do botanické zahrady v pracovní době :) Já budu i nadále přebíhat s kočárkem abych se tam dostal a snad nezajedou mě :( PS: nejvíce chodců se zde vyskytuje od 16 do 18:30 a o víkendech. Pravdou zůstává, že jich moc není, protože se chodci této části raději vyhnou a raději jdou rovnou jinam, kde se přejít dá ....
05.04.2017 v 13:11    

Daniel Čech: Dobrý den,
stále panuje jakési přesvědčení, že přechod pro chodce zachrání život. Ale ono je to právě naopak, dodá falešný, mediálně podporovaný, pocit bezpečí i tam, kde bezpečno není. Zrovna před dvěma týdny jsme řešili případ úmrtí důvěřivého chodce na přechodu a tím vyvolaný, v podstatě nereálný, požadavek na okamžité zřízení signalizace. Přecházení mimo přechod vyvolává v chodcích výrazně vyšší obezřetnost.
05.04.2017 v 16:47    

Jaroslav Tlapa: Dobrý den, pokud je zřízení přechodu tak nebezpečné, nedala by se v ulici snížit max. povolená rychlost? I to by pomohlo k pohybu obyvatel po čtvrti. Jednou mě (když jsem šel s kočárem) motorista pustil i bez přechodu, ale to byla výjimka.
PS: pokud se přechodu užívá správně je to velký pomocník ! Vše se dá zneužít, nebo špatně použít. Proto bych to ale neodsuzoval jako špatné řešení :(
05.04.2017 v 21:23    

nováček: Zaplať za to, že vyhrál jednou rozum nad demagogií a přechod ( naprosto zbytečnej ), ale o to vehementněji prosazovanej - nebude.
A jen autem nejezdím- pro pana Tlapu, ale nevyužívám mateřské k tomu, abych požadoval nesmyslné úpravy někde, kde nejdou. Když máte tolik času a rád je využíváte, používejte stávající přechody.
10.05.2017 v 16:41    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)U tvrze, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Pěšina místo chodníku v Dětské

Praha 10, 14. srpen 2014 Vyřešený

Díra v dlažbě u metra Strašnická

Praha 10, 02. květen 2013 Vyřešený

Vytlučená mozaika v Karolíny Světlé

Praha 1, 09. leden 2016 Zaslaný


Zobrazit všechny podněty