podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2109 celkem zaslaných 66 nově zaslaných 1372 zaslaných s odpovědí 525 vyřešených 146 bez odpovědi