podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2159 celkem zaslaných 62 nově zaslaných 1394 zaslaných s odpovědí 554 vyřešených 149 bez odpovědi