podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

2056 celkem zaslaných 55 nově zaslaných 1363 zaslaných s odpovědí 492 vyřešených 146 bez odpovědi