Pomáhají semafory chodcům, nebo je šikanují?

Ilustrační foto, autorka S. Dientsbierová

Často se setkáváme se stížnostmi na šikanózní charakter světelné signalizace (SSZ) pro chodce, zejména na krátký interval zelené, jímž jsou oproti automobilovému provozu podle názorů mnohých znevýhodněni.

Pražské matky se proto snaží občanům poskytovat nástroje, jimiž se mohou snadno propojit s odpovědnými místy a pokusit se oznámením své konkrétní zkušenosti přispět ke zlepšení dopravní infrastruktury. Jedním z nich je i náš portál Chodci sobě, kam může kdokoli podat svůj podnět.

Stížnosti týkající se SSZ se na portále objevují celkem často – více než 50 podnětů – a jsou často sdíleny ostatními uživateli portálu. Informace o nevyhovujících SSZ s krátkou zelenou pro chodce máme ale i z projektů Bezpečné cesty do školy, ve kterých děti označují místa, která pociťují jako nebezpečná. Celý příspěvek

Praha proti smogu?

Zdroj: Wikimedia Commons

Podle portálu Lidovky.cz chystá Praha těžké zbraně proti smogu v podobě nového regulačního řádu , kterým má při smogových situacích snížit hromadění emisí znečišťujících ovzduší v pražské kotlině.

Já to však tak optimisticky nevidím. Regulační řád, který má přijít do Rady hl. m. příští týden  a vejít v platnost za 14 dní (pokud bude Radou přijat), bude pravděpodobně poznamenán skutečností, že se politická reprezentace nemohla na jeho obsahu dlouho shodnout a dospěla ke kompromisu, který proti smogu účinně nezabojuje. Celý příspěvek

Sliby neberu, volím možnost jednat

Neoblomná maminka žáka tehdejší ZŠ, jedna z mnoha aktivních občanů, u výsledku svého snažení a vytrvalosti – nového přechodu ve Slezské ulici, foto PM

Tak se nám to blíží, milí občánkové. Ještě včera jsem si sebemrskačsky říkala, že máme takové politiky, jaké si zasloužíme, a přesně takového budeme mít i prezidenta. Měla jsem tím na mysli, že většina lidí stejně jen čeká, kdo jim co dá, nebo ještě hůře, kdo jim co slíbí. Toho pak volí a z principu jsou naštvaní, protože sliby se – taky z principu – neplní.

Došlo mi ale, že to není tak docela pravda. Při naší práci – kultivaci veřejného, nejčastěji dopravního prostoru – se setkáváme se spoustou lidí z řad občanů, úředníků i politiků, kteří jsou pravým opakem fňukalů, ale moc se o nich nemluví ani nepíše. Omílat v médiích a na sociálních sítích stále jen otázky technologie moci a „objektivně“ či neobjektivně popisovat a analyzovat pokusy o zneužití mocí či pravomocí ubíjí a působí malomyslnost. Táhnou a povzbuzují přeci i příklady dobré vůle a víry ve společný prospěch a nezáleží na tom, zda se tak děje na úrovni obce, města, republiky či regionu. Pojďme si to připomenout. Celý příspěvek