Chybějící přechod pro chodce v ulici U Tvrze, P10

Ulice U Tvrze je frekventovanou ulicí s velmi omezenou možností přecházení. Velmi chybí přechod pro chodce mezi ulicemi Strnadova a železničním nadjezdem. Auta v tomto úseku jezdí rychle, přesto, že jsou zde zpomalovací pruhy před zatáčkou (auto často projede zatáčku rovně - tento víkend jedno skončilo za zdí botanické zahrady). Nejbližší přechod pro chodce je u restaurace Malešická Tvrz cca 300m. Mnoho lidí by tento přechod jistě ocenilo (průchod z ulice Ungarova, nová zástavba v ulici U Tvrze). V dnešní době přejít s kočárkem je na úrovni pokusu o vraždu dítěte :( .

Zaslal: Jaroslav Tlapa, 16.03.2017 v 13:44

Praha 10-
 
 

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 16.03.2017 18:16

Pokud je přecházení vozovky někde životu nebezpečné, je rozumné tam vyznačit pro chodce přechod a úřední cestou je hnát do nebezpečí?

Jaká frekventovaná trasa pro obyvatele nové zástavby Ungarovy a U tvrze tady vede, resp. kam je potřeba po navrhovaném přechodu dojít?

ING. DANIEL ČECH

Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 23.03.2017 20:19

Dobrý den,

ostrůvek (šířka komunikace) ani prahy (sběrná komunikace s provozem MHD) zde nepřichází v úvahu. Značení (optická zpomalovací brzda) a dokonce ani směrový oblouk o malém poloměru řidiče nezpomalí (viz nedávno auto ve zdi). Jediné opatření, které na této komunikaci (u přechodu na zastávku směr do centra) byli obyvatelé ochotni uznat za dostatečné, bylo SSZ. Tam jeho instalace s ohledem na frekvenci chodců byla odůvodněná, o čemž v navrhovaném místě i přes vyjmenované teoreticky možné cíle pochybuji (podstatná by byla reálná intenzita).
Ale hlavně: přechody se situují tak, aby byla zajištěna včasná rozlišitelnost přechodů i chodců pro řidiče a dostatečný pohledový vztah mezi chodcem a řidičem. V obloucích musí být vždy zajištěna rozlišitelnost, ta je i pro sníženou rychlost 40 km/h 60 m, což zde nelze zajistit a činí to případný návrh, podaný vlastníkem komunikace, neprojednatelným v řízení před stavebním úřadem.

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvojePovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Jaroslav Tlapa: Pokud se přechod vybaví správnými doplňkovými opatřeními jako snížení rychlosti a dobré označení stane se z nebezpečného místa místo bezpečné a o to mi šlo! Před třemi roky na Plaňanské auto srazilo kolegovi mamku a ta to bohužel nepřežila. Krásný, označený přechod tam byl za cca 2 měsíce od nehody a od té doby nevím o žádné nehodě. Toto je má zkušenost jak fungují přechody pro chodce.

Kam tudy lidé chodí? -
V nejbližším okolí: cca 50m od navrhovaného přechodu je vstup do botanické zahrady, cca 15m do přechodu jsou kontejnery na tříděný odpad, běžný pohyb osob po čtvrti - vycházky se psi, výlety na kole procházka s dětmi/seniory/milenci :) atd. (silnice dnes rozděluje čtvrť na dvě autonomní území)
V širších souvislostech - fotbalové hřiště, hřiště na pozemní hokej a na druhou stranu k domovu pro seniory, Malešický lesopark, sportoviště Hektor až do Malešického parku. (týká se to především obyvatel z ulic: U Tvrze, Ungarova, Strnadova, Vydrova, Janderova a Chládkova + často zde přejíždějí cyklisté)

Chtěl bych Vám doporučit se do naší ulice někdy přijet podívat a pak mě možná lépe pochopíte. Začít vycházku 600 metrovým pochodem na nejbližší přechod a zpět, aby se člověk dostal bezpečně na druhou stranu silnice vám vezme chuť jít na druhou stranu......

Děkuji za vaši snahu a přeji hezký den,
Jaroslav Tlapa
18.03.2017 v 19:36    

nováček: Všechno co uvádíte je blíže od již vyznačeného přechodu. Přechod do zatáčky může chtít opravdu jen člověk, co neví o předpisech nic ( bezpečnostní prvky jako zpomalovací prahy asi máte na mysli? To vám obyvatelé přilehlých domů jistě poděkují :-))- až jim začne kvůli vaší lenosti praskat dům a z hluku nebudou moci usnout ).
před 6 dny    

jan šujan: Opravdu, nejbližší přechod je cca.600m..
Provoz aut je tam brutální, jděte se tam podívat, já tam jezdím denně. Přejít se nedá.

Asi by stálo za zvážení zřízení přechodu.
Pochopitelně to nejde okamžitě a hned u zatáčky.
Jestli tam bude ostrůvek nebo retardéry, nechme na zvážení.
před 6 dny    

Fuksa: Pane Nováčku, vyznačený přechod je do nové zástavby ulice U Tvrze kde je provoz téměř nulový, 10m za ním je závora. Přechod se dá klidně posunout o pár desítek metrů dál od zatáčky, ale zrovna u téhle by nevadil, protože maximální průjezdná rychlost v zatáčceje 30km/h.
před 6 dny    

Tlapová Zdeňka: Dobrý den. Zřízení přechodu není o lenosti, ale o tom, že člověk s dítětem (vlastně i bez dítěte) chce od takto frekventované silnice co nejrychleji zmizet! Pohyb při této komunikaci je i pro mně velice nepříjemný.
S pozdravem.
Zdeňka Tlapová
před 6 dny    

Pleskotová: Horní vstup do mimochodem velmi atraktivní Botanické zahrady, kam chodí rodiče i prarodiče s dětmi (krmit kačenky, koi kapry, želvy, podívat na pávy či do nového skleníku s exotickými rostlinami) je místo, kterému by přechod navrhovaný panem Tlapou a rozumně upřesněný panem Fuksou určitě prospěl.
Z ul. Vydrova a zdola z Hrdlořez (napojení na cyklostezky č. 1, A25, A43 a NS MČ Praha 9 JV stezka) poměrně vysoká frekvence cyklistů do ul. Ungarova.
Využily by také skupinky turistů, kteří sem logicky odbočí z NS Malešice do Botanické zahrady nabízející osvěžující klid v blízkosti frekventované silnice.
před 4 dny    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)U tvrze, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty