podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

1726 celkem zaslaných 129 nově zaslaných 1148 zaslaných s odpovědí 398 vyřešených 51 bez odpovědi