podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

1770 celkem zaslaných 140 nově zaslaných 1179 zaslaných s odpovědí 400 vyřešených 51 bez odpovědi