podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

1657 celkem zaslaných 126 nově zaslaných 1101 zaslaných s odpovědí 381 vyřešených 49 bez odpovědi