podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

1714 celkem zaslaných 130 nově zaslaných 1142 zaslaných s odpovědí 391 vyřešených 51 bez odpovědi