podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

1714 celkem zaslaných 132 nově zaslaných 1140 zaslaných s odpovědí 391 vyřešených 51 bez odpovědi