podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

1646 celkem zaslaných 133 nově zaslaných 1089 zaslaných s odpovědí 375 vyřešených 49 bez odpovědi