podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

1803 celkem zaslaných 27 nově zaslaných 1193 zaslaných s odpovědí 404 vyřešených 179 bez odpovědi