podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

1606 celkem zaslaných 118 nově zaslaných 1067 zaslaných s odpovědí 372 vyřešených 49 bez odpovědi