podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

1730 celkem zaslaných 131 nově zaslaných 1150 zaslaných s odpovědí 398 vyřešených 51 bez odpovědi