podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

1587 celkem zaslaných 124 nově zaslaných 1057 zaslaných s odpovědí 357 vyřešených 49 bez odpovědi