podněty podle MČ

podněty podle ulic

Statistiky podnětů:

1684 celkem zaslaných 135 nově zaslaných 1115 zaslaných s odpovědí 385 vyřešených 49 bez odpovědi